Кратко разсъждение за омразата, Фуко и Махалото на Фуко...

  Прочетох един (поредният от многото) текст срещу протестите и протестиращите от автор, ползвал се дълго време с моите симпатии.
  Да кажа първо, че изобщо не смятам, че който не мисли като мен е лош човек...
  
  Въпросният текст е вътрешно протворечив, дори с леко смущаващо раздвоение, подправен с някои цитати, макар че да цитираш Фуко без да го познаваш и още повече - без да го разбираш, е все едно да продължаваш да смяташ, че именно на него е кръстено Махалото на Фуко.
  Но е отдавна очевиден факт, че недостатъчната образованост в по-високите материи обикновено се подменя с хаотично цитиране на авторитети...
  
  Впрочем, аз никак не разбирам как може да говориш като пастор-фундаменталист за демокрация и в същото време съвсем тоталитарно да си присвояваш ефира на национална медия, издържана от парите на данъкоплатците, като го запълваш със собствени монолози, отразяващи даже не една гледна точка, а парченце - свърхкрайно, хиперамбицирано, ултранадъхано и мегаяростно - от една-единствена гледна точка, без да даваш достъп на другите мнения, само защото ги мразиш...
  
  Та за омразата ми беше думата.
  За мен е болезнено и симптоматично, как омразата изкривява не само лицето, а и психиката на талантлив млад човек, изгубил ориентация в реалността и подменил тази реалност със собственото си Superego (зад което напира едно социално неудовлетворено и всепоглъщащо Id - но това е тема за друг разговор)...
  
  Ето какво прочетох от този млад човек по адрес на протестите и протестиращите:
  "Омразата не може да бъде единствен аргумент. Ще трябва и малко обич да ви се намери."
  
  И си казах - да вопиш срещу омразата, а всъщност да си я превърнал във форма и съдържание на собствената си, агресивно натрапвана публичност!
  
  Нещо сбъркано има в днешна България, нещо тотално сбъркано разяжда и подлудява нашето общество...
  Николай Слатински
  24.09.2013 г.