Още нещо за лудите глави едно време и за Homo ludens днес

  Като чета масовите и ставащи все по-яростни и-или изтънчени нападки срещу протестите, си мисля някои малко абсурдни нещица.
  
  Ако и по онова време се съдеше само по фОрмата, а не по съдържанието, само по външния ефект, а не по смисъла на посланията, само по средствата, а не по техните цели, то българският интелектуален и културен елит (доколкото го е имало и не, че не е разсъждавал точно така) през 70-те години на 19 век би писал и вопил за великия Бенковски и неговите не по-малко велики съмишленици-нехрнимайковци:
  кичозно, маниерно, театрално, хепънингово, плакатно, артистично, водевилно, лекомислено, непонятно за широките народни маси!!!
  
  И ако великият Бенковски и неговите не по-малко велики съмишленици-нехранимайковци се вслушваха в интелигентното мърморене на интелектуалния ни и културен елит тогава, може би все още можехме да бъдем и до днес чужда провинция и да се борим да изучаваме българския език в училищата като майчин - поне факултативно...
  
  Преувеличавам, естествено, изобщо не правя преки сравнения и съм далеч от мисълта да поставям на една плоскост протестиращите днес и ония уникални патриоти - луди глави, безотговорни безумци и лекомислени мечтатели...
  
  Но за всички критикари с интелигентстваща агресия срещу протестите, за всички сбръчкващи с отвращение вежди по адрес на начина, по който протичат протестите - струва си отново да прочетат най-българската книга - тази на Захарий Стоянов!
  
  Или поне да разлистят отново (нали са естети, учЕни, интелигенти с родословие и прочели много повече от първите и последните 20 страници от "Винету") - "Homo ludens" на Йохан Хьойзинха... (Homo ludens - т.е. Играещият човек)
  
  Ала все пак - наистина вече е доста уморително да се чува естесткото, кабинетно, малко а-ла денди и леко снобско възмущение на пишещите се демократи умни глави по адрес на протестиращите, без да се назовава коренът на злото, предизвикало протестите.
  И без да се дава отговор на въпросът - а какво би било днес и сега в България, ако тези отвратително-кичозни, тези ужасно-маниерничещи, тези виновни за всьо и вся, тези досdдили на всички ни протестиращи не бяха по площадите...
  
  Николай Слатински
  21.09.2013 г.