За българските експерти в сигурността и политическата ни действителност (Още нещо за КСНС и обоснованите преположения)

Ако човек внимателно проследи последните, например 20, публикации относно КСНС, ЦЦ, "Хизбула", опасностите за страната, може да види нещо много показателно:
Повечето (вероятно 80%) ог експертите, които на базата на здравия разум, интуицията, анализа и познанията си, определиха поведението на първите лица в България като генериращо рискове за националната сигурност и изтеглено силно в произраелска и проамериканска посока, постепенно "легнаха по курса", започнаха като всеки уважаващ себе си ветропоказател да напасват позициите си съобразно политическата коректност и здравословното подмазване на силните на деня в България и в света.
Те вече говорят:
-- за това колко много хитро е формулирано твърдението на властите, направо дипломатически изпипано;
-- за това изключително тънко разделяне на военното от политическото крило в "Хизбула";
-- за това как никъде не сме назовали Иран;
-- за това как ах, дано наистина е "Хизбула";
-- за това как ако не е "Хизбула", то кой...
-- за това как какво ще кажат критиците, ако някой ден наистина се окаже, че извършител е "Хизбула";
-- за това как независимо каква е истината, ние трябва да сме с евроатлантическата общност;
-- за това как разследването било интернационализирано и всички разследващи, а не само българските стояли зад тезата на нашите управляващи;
-- за това как трябва в края на краищата да имаме доверие в българските институции, защото те са най-информирани и няма да тръгнат да създават заплахи към национаната сигурност.
-- за това как нашите премиер и вътрешен и външен министър са проявили смелост и най-сетне са показали характер и здрав гръбнак, а изобщо не заради натиск са заявили това, което заявиха...

При условие, че нищо ново не се е случило, при условие, че никаква нова информация не е постъпила, какво мога да кажа при тази очевидна и очевадна преориентация на повечето експерти?
Първо, смелостта им да мислят вярно трае три дни, сега вече идва готовността им да мислят правилно.
Второ, руснаците са го обрисували това извъртане: кушать хочется.
Трето, не е лесно в България поне известно време да си обективен и самостоятелно анализиращ експерт, бързо разбираш, че това е непечеливша позиция и влизаш в стадото, където се блее това, което охраняващите стадото искат.
Четвърто, каква експертиза, какви експерти, какви пет лева - затова науката и практиката на националната ни сигурност са векове зад науката и практиката на националната сигурност в САЩ, Европа и Русия...

Николай Слатински
11.02.2013 г.