Нещо ми направи много силно впечатление (Две допълнителни думи за скандалите "Буда" и "Хизбула")

Понеже си събирам публикациите в един дъъъълъг файл, за да си ги чета при поне грам свободно време, та досега преглеждах всичко, което съм си свалил по "Буда" и "Хизбула".
Направи ми много силно впечатление следното:
Може би 90% от хората, застанали в публичното пространство откровено на страната на ББ и ЦЦ, скочили като същи матросовци да запушват амбразурата и по двата тези скандала имат нещо много общо - били са преди или са и сега свързани като офицери, разузнавачи, агенти, доносници - каквото и както искате добавете в този случай като пряка обвързаност - във, със и на бившата ДС, във, със и на минали и днешни специални, полицейски и съдебни служби...
То не беше възхвала на ББ като патриот, то не беше осанна за обоснованите предположения и единствено правилната Априлска линия на ЦЦ!
Как да не възникне човек:
Ченгета от всички служби, активирайте се!
И се съединявайте!
  P.S.
  
  
Склонен съм отчасти да допусна, че тази полицейско-агентурна обединеност на хора, работили във, със и за силовите структури е логична – все пак те са с професионални знания и умения и имат собствен възглед върху нещата, базиран на опита и експертизата от тяхната дейност. А и в двата скандала те видяха оправдание за собствените си биографии – напр. „ние служихме на националната сигурност, затова се съгласявахме да сътрудничим, защото това е патриотично, смело, гражданско и защото такава беше политиката на страната, такива бяха нейните приоритети, а ние работихме за благото на държавата...”.
  
Но съм убеден, че това включване на класовия, на кастовия им „нагон”, тази демонстрация на кланова солидарност си има и други обяснения.
Скандалът „Буда” и скандалът „Хизбула” макар и по различен начин, макар и всеки по своему, но повдигнаха пелената и показаха какво правят службите или част от тях през годините на Прехода, извадиха наяве самите механизми на дейността им:
-- от една страна да вербоват лица от престъпния бизнес и да им дават „чадър”, като срещу това ги карат да доносничат за своите крими-другарчета, а заедно с това им отнемат част от престъпния бизнес в лични, частни и корпоративни интереси на вербуващите, както и като ги превръщат в лице (за да носят при разкритие последиците) на криминалния личен, частен и корпоративен бизнес на вербуващите.
Това е мръсното лице на водещи фигури от службите и седящите зад тях политически и бизнес кръгове, събиращи се в определени научно-популярни ресторанти...
-- от друга страна, днес службите са откровено послушни и покорни на властта, не се свенят да изпълняват политически поръчки, готови са и под вола да намерят теле, само и само да оцелеят. Както каза един шеф на служба преди време, когато го попитах дали докладваното от тях на политиците е истина, той ми отговори – не, просто ние им казваме това, което искат да чуят!
А може ли да е нормална, с гарантирана сигурност и защитена държава, в която службите казват на политиците това, което политиците искат да чуят! И да намират такива доказателства, каквито са нужни на политиците, за да рапортуват на Големия брат и неговия пивотен (т.е. стратегически) в Близкия изток!
Ето защо не изключвам, че обоснованите подозрения на нашето правителство един ден ще бъдат наредени в същия абсурден паноптикум от убедителни доказателства, като убедителните доказателства за наличие на оръжия за масово унищожение в Ирак...

Николай Слатински
08.02.2013 г.