Лично мнение за последните скандали, разтърсващи страната ни...

Смазващо излагащите страната ни скандали през последните дни (Марковска, Гугушева, Научният фонд) не бива да се разглеждат само като отделни позорни случаи.
Те трябва да бъдат видени и като симптоми и синдроми на болест, която тепърва ще парализира демократичната ни система.
Елитът на страната (може елит да се сложи и в кавички) - политически, юридически, икономически, финансов, културен и т.н. - за тези 23 години така се преплете с материални и символни бартери, с плащания, подкупи и взаимни услуги; така надълбоко бръкна в кацата на меда; така превърна в ежедневие и друго име на своя статут и статус злоупотребите, корупцията, конфликтите на интереси, използването на властовите позиции за безпримерно облажване, краденето на държавна и общинска собственост, нарушаването на правните и моралните норми, обирането на държавата, обществото и гражданите, че много скоро ще стане почти невъзможно да се намерят подходящи личности за високи постове в изпълнителната власт, в съдебната система, в агенции, съвети и комисии.
Постепенно ще стане така, че веднага щом се лансира някое име, за него съвсем правдиво и закономерно ще бъдат изваждани от опониращата или несъгласната с назначаването му политическа групировка (или клика) доказателства, които сриват публичния му облик и правят назначаването/избирането му неприемливо или дръзка провокация срещу здравия разум!
Защото огромна част от опазилите честта и достойнството си професионалисти отдавна са изтикани на заден план, смазани са от парашутисти, калинки и корупционери, натикани са в миша дупка, оставени са на доизживяване из администрациите и по формален критерий практически нямат шанса да бъдат лансирани на високи позиции.
Така е било през всичките тези 23 години на Прехода, но при това управление бе забит най-ръждивият пирон в ковчега на професионализма, защото „ГЕРБ” премахнаха окончателно всякакви критерии за професионална компетентност или дори само пригодност. Сега изобщо не е нужно да разбираш от това, за което новата Партия с голямо П те назначава. Тя те взема от сивата маса на зле образованите и лошо възпитаните и те слага начело не е важно на какво – може на АЕЦ, може на Еврофондове, може на Регионално развитие, може на Наука, може на Социална политика...
А в същото време в стойностните университети (а не в измислените) продължават да идват такива златни български деца, от които може да станат великолепни специалисти, но най-често се получават дипломирани безработни или огорчени емигранти...

Само една истинска революция може да ни изведе от това положение. Или един български Пиночет. Но не останаха вече отговорни хора.

Напълно съм съгласен. Много точна преценка.