ЧИСТОТАТА НА ПОЛИТИКАТА ЗАПОЧВА ОТ ЧИСТИЯ ЕЗИК

ЧИСТОТАТА НА ПОЛИТИКАТА ЗАПОЧВА ОТ ЧИСТИЯ ЕЗИК

Участвал съм в различни, някои от тях висши съвети в сигурността, в многобройни заседания на Комисията по национална сигурност, КСНС, СДС и срещи с избиратели;
имал съм редица разговори с видни личности в парламентарните асамблеи на НАТО и ЗЕС (ръководих три години нашите делегации в тях);
дискутирал съм остри проблеми със западни представители, специални пратеници, ключови персони и дипломати;
макар да не съм бил сред най-значимите политици, представял съм България по света и у нас 1992-1994, 2002-2006.

И никъде, никога не изтече уязвяващ ме мой разговор. Защо?

Защото съм се водил от съзнанието, че съм представител на България и не мога да допусна да остане документ, в който да съм звучал излагащо България, та да се потрисат четящите документа после какъв тип е бил на такова високо място!

Веднъж в КНС получих неграмотно и некомпетентно становище по закон от наш зам.-министър на правосъдието. Казах му - това остава в архива, помни го и не допускай за нищо на света хората да си мислят някой ден, че неграмотници и некомпетентници са управлявали България!

На един КСНС, главен секретар на МВР изрече цинична глупост, шегуваше се човекът. След това му казах добронамерено - недей, моля те, не говори така, то остава в стенограмата и след нас четящите ще се хващат за главите колко прости хора са управлявали страната!

С две думи, винаги съм говорил като за Историята, без значение колко важен политик съм бил. Правил съм го за България!
Не споделям щадящото отношение: Ами то така се говори сред съмишленици!
Ако ти си в тялото и душата на Политик, ти трябва да си на нивото на това тяло и тази душа и да подчиниш на тях своето индивидуално тяло и индивидуалната си душа. За да държиш национално отговорно ниво. А не да слизаш на нивото на преходните политикани и всякакви временни политиканстващи марионетки и мажоретки!

Чистотата в политическите нрави започва от чистотата на езика.
Видяхме как един политически измамник с мръсния си език за десетилетие превърна политиката у нас в мръсна работа. И в проста работа, защото се правила от прости хора, които най-добре ще се разберат за каквото трябва, когато трябва, където трябва и както трябва.

27.05.2023 г.