Взрив или срив

Защо руското общество е болно?
Защото диктатурата е опасна за общественото здраве.

Демокрацията е възможност да се говори!
Всяко общество (и човек също), което е прпинудено да гълта всичко и не може да го изговори, да го изкаже на глас, се разболява.
А сетне се разпада:
Или чрез взрив - навън.
Или чрез срив - навътре.

28.03.2023 г.