Все още или вече

Руското общество е болно! В това няма никакви съмнения.
Въпросът е само: Дали то е все още лечимо или е вече нелечимо?
Всяка диктатура, която четвърт век лишава хората от възможност да "изтласкват" гласно своите тревоги, амбиции, желания и несъгласия, разболява тежко обществото.
Путин е рак за руското общество.
Путин е наказание за руското общество.
Путин е тупик за руското общество.
Путин е проклятие за руското общество.

28.03.2023 г.