Едно възклицание и един въпрос

Мой приятел, руснак:
След Путин ние, руснаците, ще имаме само едно възклицание и само един въпрос.
Възклицанието ни ще бъде:
- Господи, колко по-леко и по-лесно се живее сега!
Въпросът ни ще бъде:
- Как можахме четвърт век да живеем под властта на такова Чудовище?

27.03.2023 г.