Каква жестока реалност! Каква жестока илюзия!

Песимистът, казват, е добре информиран реалист.
Когато упрекват мой приятел, че е песимист, той отговаря - Не съм песимист, просто се опасявам от това, което ни носи бъдещето!
Аз не знам дали съм добре информиран реалист или просто се опасявам от това, което ни носи бъдещето...
Но, признавам си, все по-болезнено се тревожа за Украйна.
Страх ме е, че на Запада постепенно му омръзва всяка новинарска емисия да започва и завършва с войната в Украйна.
Страх ме е, че Западът иска да си живее живота, че от всичко на света най-силно желае да си има хляб, газ и зрелища.
А Украйна? Какво тук значи някаква Украйна? Уви... Нито ще е първата, нито последната, пожертвана в името на нашето, на Западното спокойствие.
  
  30.05.2022 г.