Калинка до калинка, мила моя майно льо

Прочетох, че в Брюксел е пратена поредната калинка, този път написала ода за Първото лице, Единствено число в Отечеството ни любезно.
А златни български млади хора защитават при нас чудесни дипломни работи или блестящи дисертации по отбрана, сигурност, външна политика и вътрешен ред.
Ще ми пишат дипломни работи и дисертации??? Вместо да изпраскат по една дрънчаща на кухо, но страстна и сластна ода за Човека от народа!!!
Пък после се чудим защо такива калинки в Брюксел търсят преводачи от белгийски, а във Виена от австрийски...
  
  21.02.2021 г.