За Холокоста и България - 4

Благодарствена телеграма
за „вдигането“ на евреите от града
от кмета на Кавала Щиплиев
до министър-председателя и министъра на вътрешните работи и народното здраве
Кавала, 6 март 1943 г.
София
Министър Председателя
Министра Вътрешните Работи и Н. Здраве
Помолен съм от управителните съвети на всички обществени организации да Ви изкажа най-дълбока благодарност за навременната патриотична мярка срещу еврейте в Кавала.
Царицата на Беломорието се освободи от две хиляди души крепители на черната борса, от вековните грабители на българския труд и блага, от юдеомасоните най-верните съюзници на Англосаксонците и болшевизма
и наши най-големи врагове.
Акцията се проведе бързо и безупречно от всички органи на властта и гражданството.
Кмет: (п) Щиплиев
Кавала, 6.ІІІ.943 година


За славния кмет патрЕот Щиплиев вижje какво си е щипнал при „вдигането$ на евреите малко по-долу.

Изложение от Борис Бозуков до комисаря за еврейските въпроси относно депортирането на евреите от Кавала
София, 11 ноември 1944 г.
До Господина
Комисаря по еврейските въпроси
Тук
ИЗЛОЖЕНИЕ
от Борис Георгиев Бозуков жив. гр. Казанлък ул. Хр. Ботев № 47
Господин Комисар,
Считам за граждански дълг да Ви изнеса някои порядки станали в гр. Кавала по време на изселване евреите в Полша.
Самото изземане на еврейите от домовете им през нощта представляваше потресающа картина. Старци, деца, жени, полусънни, уплашени натоварени с куфери, бохчи и постоянно подтиквани от полицайте да бързат се отправиха към определените като арест тютюневи складове. Имаше случай когато някой от тях падаха на земята може би болни или изнемощели от багажа си. В складовете където бяха затворени всички бяха подложени на най-щателен обиск като жените бяха обискирвани от жени а именно г-жа Бързакова по настоящем в Сливен и една друга чието име не знам но може да бъде посочена от Кирил Христов от Хасково, обиска беше толкова щателен че даже проверяваха в половите органи на жените да няма укрити лири и скъпоценности…
Извземването на вещите от домовете на евреите ставаше без всякакъв ред и след всяка комисия […] вървеха тълпа от деца и хамали който отделно от комисиите който повечето от тях вземаха за себе си по ценни вещи и дрехи, а в някой случай пари и бежута, разграбваха останалото в къщите оставено от комисийте като не ценно. Всичко извзето от домовете се натрупваше в празни тютюневи складове, а много ценни работи като сервизи, нови юргани, чаршафи, легла и дюшеци, килими пердета се вземаха от коменданта за обзавеждане на полицейския дом в който в последствие след обзавеждането му нямаше вътре нито една десета от това което беше взето. Не си спомням колко време след изпразване на къщите почна разпродажбата на еврейските вещи от складовете. При отваряне на същите за публиката в склада нямаше нито един костюм, нито един чаршав, нито балтони, обувки, килими, ризи, рокли, въобще никакво бельо и облекло…
Също открих взети без да бъдат платени копринени рокли, пенуари и др. вещи от жената на Кмета Щиплиев но и това не ми се разреши. Натъкнах се на факта че само една група работници в склада от рушвети и продажби на вещи са си делили по 300.000 лева, и че същите са били във връзка с членове на комисията и търговци. Търговеца Борис Харизанов посредством рушвет закупил парцали от склада като в сандъците с парцали е имало килими, плетачни машини, горно облекло, чаршафи и пр. Всички шефове на служби в Кавала са си купили мебел сервизи като търговете се уформявали по домашному и не в часове определени за публиката…
Повечето от еврейските вещи се намират в Старите предели на Царството. Коменданта Трифонов, Щиплиев, Григоров и др. изнесоха много багаж въпреки че повечето дойдоха в Кавала с един куфар. Говори се че кмета Щиплиев е изнесъл 7 камиона багаж и около 30 килима дали е вярно не знам но аз сам видях няколко камиона които се товаряха от дома му. Точни сведения могат да дадат гърците от Кавала които виждаха всичко и са свидетели най вече на кражбите вършени от комисийте.
11.ХІ.1944 год. С почитание: [подпис]
София Борис Бозуков

...

А ето пасаж от официален документ за "вдигането" на евреите в Щип:

"Трябва да отбележа, че населението е предразположено към грабеж („плячка“) и че подобни случаи са наблюдавани при навлизане на германските войски в града и при последвалата бомбардировка. Нещо повече, открито съжаляват, че не могли да се награбят както знаели. „Да сме били у Сингапур да видите како се плячка!“

...

Трябва да се отбележи, че - съдейки по множеството документи - цялата брутална акция за "вдигането" на евреите от новите земи е извършена с мащабна, просто огромна мобилизация на българската държава, като е привлечен огромен административен и човешки ресурс. Проявява се колосална енергия, съпроводена с абсолютно неразбираем за мен ентусиазъм и е допуснато невъобразимо облагодетелстване с недвижимо и движимо имущество, с авораи на пратените в газовите камери евреи от новите български земи.

Никола Мушанов записва в дневника си какво е казал на Царя, в началото на 1943 г.:
"Когато се дадоха пълномощия от Народното събрание на Министерския съвет да урежда еврейския въпрос, убеждението не само у евреите но и у честното българско общество бе, че поведението на правителството спрямо еврейството, ще се промени, ще бъде по-мегко и благосклонно. Напротив, новите наредби бяха безмилостни, безчовечни. Това ни много вреди. Ние ще исплащаме скъпо глупостта си, ние уничтожихме и най-добрите ценности на народа си: религиозна търпимост. И аз се чудя, простете ми смелостта, как Вие можахте да се съгласите на откритото безчовечното отнасяне, което отиде до садизъм, спрямо евреите. Вие имахте приятели между тях, имахте почитатели, има достойни родолюбци, които се сражаваха за земята в която са се родили. Нашия народ не мразеше евреите. У нас еврейският въпрос не съществуваше. Аз Ви познавам като човек, не жесток, състрадателен, милостив и чудя се как Вие търпите такова отношение към евреите. Не е късно да се поправят крайностите...".

...

Друг запис в дневника на Мушанов:
"У нас нови преследвания срещу евреите. Голяма паника. Говорят, че щели да ги изселват в Полша. Мнозина идваха при мене за помощ да им помогна да се изселят. Не мога да им бъда полезен. Една тайфа от посредници за паспорти и визи са ги ограбили. Вземали им по 500 хиляди лева. Глутница от чакали и кръвожадни люде. Никогаж не съм вярвал, че
България може да изпадне в такова долно и мизерно положение. Рибата се вмирисва откъм главата!…".

Телеграми 6-12 март 1943 г.

София
Комисаря за еврейските въпроси
Заедно с цяла Гюмюрджина кавалерите на ордена за храброст Ви приветстваме послучай избавлението ни от юдейството. Прочее чистете и правете добро, знаейки, че добродетел без награда не остава никога.
Председател: Нечо Деянов
на о.к. за храброст в гр. Гюмюрджина
Подадена в Ксанти

София
Министра вътрешните работи
копие комисаря за еврейските въпроси
Ксантийското гражданство с особена радост посрещна радикалния начин по който разрешихте еврейския въпрос
Кмет Петев

София
Министра на Вътр. работи Габровски
Нашата вяра, че България ще пребъде се утвърдява с извършеното велико събитие изгонване евреите от Гюмюрджина от Вас. Нека Бог Ви дари с живот да очистите мила България от световната напаст – еврейството. По този случай приемете благодарностите на ордена за храброст.
Председател: Нечо Деянов
на об.к.о.х.гр. Гюмюрджина

София
Господин Министър Председателя
Копие Господин Министър Габровски
От името на счетоводителската колегия града ни в качеството ми нейн председател изказвам сърдечна благодарност за идеално проведената противоеврейска акция по изселването на истинските народни и стопански вредители Дерзайте цял народ е с Вас.
Г. Узунов Председател:
общината Кавала Георги Узуов
Подадена в Кавала

София
Министър Председателя
Министра вътрешните работи и нар. здраве
Помолен съм от управителните съвети на всички обществени организации да Ви изкажа най-дълбока благодарност за навременната патриотична мерка срещу евреите в Кавала царицата на Беломорието се освободи от две хиляди души крепители на черната борса от вековните грабители на българския труд и блага от юдеомасоните най-верни съюзници на цяла англосаксония и болшевизма и наши най-голями врагове и акциата се проведе бързо и безупречно от всички органи на властта и гражданството
кмет Щиплиев
Подадена в Драма

София
Министра председателя
копие Министра на вътрешните работи и народното здраве
Да живее България и българското правителство, което освободи българския народ от едно малцинство хищниците евреи, които без труд и със спекула и измама трупаха богатства като кърлежи на гърба на останалите съсловия респективно и българските занаятчии. Драмските занаятчии от сърдце Ви благодарят за това енергично и смело дяло и Ви декларират, че стоят на фронт пред Вас.
Председател: Имаретски
Секретар: Бояджиев
Подадена в Гюмюрджина

Комисарството за еврейските въпроси
От името на бойците от фронта послучай очистване на Гюмюрджина от юдейството приемете нашите привети и благодарности. За България сме всичко да дадеме. Бъдете
Председател: Антонов
Подадена в Гюмюрджина

София
Министра на вътрешните работи
Послучай освобождаване Гюмюрджина от еврейството приемете поздрави и благодарности от организираните бойци от фронта. Кълнеме се още веднъж, че сме за България.
Председател: Антонов
Подадена в Гюмюрджина

Комисарство за еврейските въпроси
Очистването на града ни от евреите ни много зарадва по тоя случай приемете моите и на членовете запасни подофицери поздрави и пожелания да бъдете все така смел за очистване майката земя от юдейството вдъхновителя на англо-американската плутокрация.
Председател: Димитров
Подадена в Ксанти 830 26 8

София
Министра на вътрешните работи
Копие комисаря за еврейските въпроси
Ксантийското гражданство с особена радост посрещна радикалния начин по който разрешихме еврейския въпрос.
Кмет Петев
  
  04.02.2021 г.