В една обща глобална лодка

Заглавие:
„Как „отличничката“ Япония отново се оказа в хватката на коронавируса“…

Сред публикациите, които чета, има много такива, пряко или неявно обясняващи всичко, случващо се по света и у нас с конспиративни теории, с глобалната конспирация и всякакви отдавна написани протоколи на какви ли не зловещи мъдреци…
Един иначе несъмнено умен човек цяла книга написал дали конспиративните теории са измислица или истина, но подбрал съзнателно и тенденциозно данни и тълкувал ги като дявола евангелието, в подкрепа единствено на предпоставената му теза, че тези теории са не само основният, но и единственият обяснител на съвременните процеси и сътресения.
Особено любима теза на конспиролозите и конспиролъЖите е тази за всемирния заговор за въвеждане час по скоро, ако може сега или веднага, на глобално управление. Управление, което естествено ще се осъществява от задкулисните зловещи сили - алфата и омегата на конпсиративните теории.
Пиша това, за да не бъда разбран неправилно за следното.
Ковидпандемията е глобално предизвикателство. Тя изисква глобални отговори. И преди нея съм писал (не само аз съм писал) за необходимостта от глобални по обхват и съвместност на усилията, системи за ранно сигнализиране и превенция, действие и противодействие, прогнозиране и – дай Боже! – ако прогнозирането е сравнително успешно, предвиждане!
Сега коронапандемията е все едно борба с хлебарките в един блок, водена апартамент по апартамент. Взема се надмощие над тия гадости в един апартамент, те се преместват в съседния. Очисват ги на един етаж, те се предислоцират на друг.
Отличниците попадат отново в хватката на хлебарките
Двойкаджиите временно стават отличници и започват да врещят и крещят от прозорчетата на джипките си Аз! Аз! Аз! Аз! Аз най-добре управлявам пандемията по всички земни кълбета!
Ето така, понеже битката с ковида е нещо като движение в кръг, на принципа Напред, кръгом и пак напред!, нещата се повтарят. В живота, както и в математиката, разместването на местата на събираемите много трудно може да промени техния сбор.
Нашият свят е едно общо глобално и още повече, все повече глобализиращо се поле. Сега на мода е оплакването на глобализацията. Тя, бедната, вече издъхва, а-ха ще склопи очи.
Слуховете за смъртта на глобализацията са силно преувеличени. Да, досегашният начин, по който тя протичаше съдържа жестоки структурни и системни, ценностни и свързани със сигурността дефекти и дефицити, но тя не може да бъде спряна. Ще се търсят по метода проба-грешка-пак проба-пак грешка различни, алтернативни модели и модуси на глобализацията. Това е постоянен процес. Това е неизбежен исторически процес.
Точно така йерархичните структури при преминаването към Мрежовото общество започнаха да отстъпват панически място на мрежовите (вж. на моя сайт изцяло достъпната предишна моя монография „Сигурността – животът на Мрежата“). Мрежите триумфираха, но понеже са системи за интелект и солидарност, те разбраха, че са се поувлекли, че триумфализмът им поражда рискове и своевременно започнаха лекичко да се проструктурират, като съчетават мрежовостта с известна йерархичност.
Там, където още структурата е архаично силно централизирана, те я трансформират постепенно в йерархия (с по-малко нива на йерархията), на всяко от нивата на която се изплитат мрежи – йерархия с мрежи на всяко ниво.
А ако мрежата вече е победила окончателно и безвъзвратно, тя бавно поражда в най-важните си възли, в хъбовете, в сгъстъците, в спълстъците от това, което представлява нейното съдържание, известни йерархии – мрежа с йерархии в хъбовете.
Нещо подобно ще се случва и с глобализацията. Тя прекалено силно „размаза“, разби регионализацията на предното, това преди Глобализираното общество, а именно Регионализираното общество. Сега ще се търси по-приемлива версия на глобализацията.
Там, където регионализацията е още силна, ще се създават излази, изходи към глобализирания свят. Там, където глобализацията вече е размила сякаш окончателно и безвъзвратно регионализацията, ще се изплитат отново или ще се възкресяват известни регионални консолидации.
Но за ме е неоспоримо, че ходът на Историята няма да бъде спрян. О, да, ще има такива, които ще се опитват да слагат спирачки на глобализацията, но в дългосрочно перспектива те всуе се морят.
В някакъв асбурден смисъл глобализацията е като климатичните промени – факт, присъда, неподлежаща на обжалване. Въпросът е как да минимизираме щетите от нея и как да максимизираме ползите, които тя носи.
Да се върна към ковидпандемията.
На нас ни липсват както глобалните системи за ранно сигнализиране на бедите, за превенция, за съвместно действие, така и инструментите, с които да смекчаваме последиците от глобалните беди. Ние се държим точно както в моя пример с блока, нападнат от хлебарки.
Би трябвало всички апартаменти от всички етажи да се захванем с глобалното (общоблоково) решаване на този проблем, с глобалната (общоблокова) борба с тези противни същества.
Вместо това отделни етажи – европейски, американски, китайски и проч. издигат като стратегия идеята да прочистят от гадната напаст своя етаж, пък из другите етажи колкото – толкова, както – така, където – там, когато – тогава.
А някои собственици на апратаменти – израелски, руски, турски – за добро или лошо, с добри или не дотам добри намерения си казват нещо от рода на това: Майната му не само на блока, ами и на етажа, аз да си изчистя своя апартамент, другите да си гледат работата и техните апартаменти. Така те може и да изчистят своя апартамент, но на какво ще заприлича етажът им, какво ще се развихри в блока им, това е съвсем друг разговор.
Днес ние, целият свят сме в една обща лодка. В един общ блок. И е абсолютна илюзия, че можем да се спасим поединично. Не го ли разберем, някой ден собствениците на почистените от гадта, от напастта апартаменти в този блок ще чуят как тълпи от разярени и завистливи съседи разбиват вратите на апартаментите им и нахлуват в тях в никакъв случай не с добри намерения…
  
  03.02.2021 г.