Нашествието на плагиатите

Може да се каже, че в науката за сигурността аз съм един от най-плагиатстваните автори, ако не и най-плагиатстваният.
Често качвам във Фейсбук и на сайта си примери за брутално плагиатство от мои книги и статии.
Имам в архива си специален файл „Плагиат“, който вече достига огромни размери.
Неизменно съм питан – защо привеждам доказателства за плагиатстване, а не споменавам имената на плагиатите?
Отговорът ми е в четири посоки, т.е. за това има четири причини.
Първата е, че каквото и да напиша, може да се сметне като разчистване на лични сметки с плагиата. Кой ще ти вземе да вниква в детайлите, за да се произнесе компетентно по повдигнатите от мен случаи.
Втората е, че ще бъда обвинен, че се самоизтъквам, че се смятам за хванал Господ за шлифера, че смятам, че притежавам патент и монопол върху истината от последна инстанция.
Третата е, че често плагиатът, неистово „драл“ мои текстове, даже не знае и не подозира, че преписва от мен. Той преписва от други, преписали от мен. Мои текстове се въртят по катедрите и са загубили първоизточника, смятат се за общо известни и едва ли не съществуващи от време оно, че сякаш са азбучни истини…
Четвъртата и най-важната причина е, че трябва да се промени и победи системата на плагиатстване – толерираща и възнаграждаваща плагиастването – тя е масова и всеобща в България в наши дни. Не може бълхите в кучето да се победят като се унищожават една по една, трябва дезинфекция на кучето, трябват препарати, нашийници и т.н. – нужно е да се промени средата, която няма да позволява съществуването на бълхи. А като не мога да променя системата, какъв е смисълът да изобличавам някой отделен неин представител, след като така правят (почти) всички – или цитират некоректно, или изобщо не цитират…
Имах такъв случай. В едно висше учебно заведение доказах, че натискащо се с връзки и протекции да започне да преподава в него лице, е плагиат, ама просто агресивен такъв. Ръководството на висшето учебно заведение ме изслуша и ми благодари, че съм попречил да се лепне петно на това учебно заведение ако то бе назначило подобно лице на работа! И какво? След месец въпросното лице, неудържимият плагиат бе започнал работа в същото учебно заведение! Защото имал здрави позиции в администрацията!! Защото щял да пробива и забърсва проекти...
Днес разбрах, че именно това лице е получило една престижна награда от държавна структура. То има вълчи апетит към титли и звания, награди и хвалебствия.
Така че системата, която ражда плагиати у нас е непобедима. С плагиатстване те вървят нагоре, вече яхват науката и скоро ще определят кой в науката какъв е и защо такъв е. А в свободното си от тези славни дела време, ще приемат награди и ще въздигат своя неръкотворен паметник на научното шарлатанство, на научното остапбендерство и на научната парвенющина…
  
  02.20.2021 г.