За Холокоста и България

Изучаването на проблема за насилието в човешката история постепенно ме насочи към военните престъпления през Втората световна война, сетне към литературата за германските и съветските концлагери, след това – беше неизбежно – и към Холокоста.
Разбира се, че и по-рано знаех немалко за окончателното решение на еврейския въпрос, но от прочетените научни монографии, мемоари, художествена литература, документи не можеше да не се породи потрес – как е било възможно всичкото това!? Трудно може да си представи нещо по-чудовищно от Холокоста!
Историята трябва да се помни, защото всеки спомен от миналото може да се окаже и спомен от ъдещето.
Да, България е спасила евреите в т.нар. стари територии, в рамките на Царството, но не е спасила евреите от новите територии, от присъединените към държавата ни земи.
Не съм компетентен да раздавам исторически присъди кой каква вина има, но от стотиците автентични свидетелства се убеждавам, че български власти са съдействали тези хиляди злощастни евреи да отпътуват към пещите на смъртта.
Защо пиша това? Защото пак ще кажа – Историята трябва да се знае. Само познавайки я такава, каквато тя е била, ние можем да избегнем повторението на нашите грешки, страдания, трагедии и катастрофи.

Ето един документ от онова време:

На основание наредбата за уреждане на еврейските въпроси одобрени с министерско постановление № 4567 (д.в. бр. 192) и на наредба № 2 и 3 д.в. бр. 200
ЗАПОВЯДВАМ
Начиная от днес всички лица от еврейски произход без децата под 10 год. и тия ползващи се с правата по чл. 33 ал. І от закона за защита на нацията да носят на всички горни дрехи определената от комисарството по еврейските въпроси значка от мъжете поставени на левия ревер на палтото, а когато са с дрехи без ревери на дрехата си на лявата страна на гърдите на линията на мишницата. Значката да бъде поставена така, че ясно да личи че е отделен знак поставен върху дрехата.
2) На всички жилища в които живеят еврей на входните врата да се постави табела „еврейско жилище“ с размери 18/12 см. Надписа да бъде с буква шрифт „блок“ – 4 цицера, а двете думи написани една над друга. В ляво от надписа се поставя шестоъгълна звезда с размери 5/5 см, а отдолу трите имена на главата на семейството. На разстояние 0.5 см от крайщата да се огради с тънка черна линия. Всичко се работи върху бяло поле с черна боя.
3) На вратите на еврейските жилища да се поставят поименни списъци на семействата живущи в зданието.
4) На всички магазини, индустриални предприятия, занаятчийски работилници и др. подобни на които собствениците са от еврейски произход или има участие на еврейски капитал да се поставят табели „еврейско предприятие“ или „предприятие с участие на еврейски капитал“. Табелите да бъдат изработени по нарежданията дадени с наредба № 3 (д.в. бр. 200).
5) Върху всички произведения на еврейските предприятия да се постави означението „еврейско производство“.
6) На еврейте носещи знака еврейска звезда се забранява да пазаруват от всекидневния пазар и магазините по рано от 10 часа сутринта.
Вторничен ден от седмичния пазар им се забранява да пазаруват по рано
от 12 часа.
7) На всички евреи носещи знака еврейска значка забранявам да посещават ресторантите: Военния клуб, Градското казино „България“, Нов
Живот, София и Родопи.
а) Сладкарниците: Малина, Савоя, Бяло море.
б) Кафенета: „България“.
г) Да отсядат в хотелите: Пловдив, Астория, Родопи и Палас.
д) Да посещават: киното, театъра, и разни утра, забави и вечеринки давани от българи.
  
  01.02.2021 г.