Вирусът: Статистика по месеци

Ето каква е статистиката за новозаразените по месеци:

1. Ноември – 92456.
2. Декември – 56966.
3. Октомври – 32011.
4. Януари – 16455.
5. Юли – 6701.
6. Август – 4576.
7. Септември – 4567.
8. Юни – 2470.
9. Април – 1130.
10. Май – 976.
11. Март – 413.