Ти броиш!

Надявам се младите да се включат в инициативата "Ти броиш"!
Преди 30 години младите не трябваше да бъдат агитирани за подобни идеи. Тогава те свършиха чудесна работа в по-големите населени места и на първите избори (за Великото Народно събрание) в Перник и Радомир, ние от СДС спечелихме с 4:0, а в малките населени места, където нямахме наблюдатели, паднахме с 0:4. Прав се оказа другарят Сталин там - не е важно кой гласува, а кой брои.
Сега, 30 години по-късно е еднакво важно и кой гласува, и кой брои. Ето защо според мен е важна тази инициатива. Организаторите ѝ казват, че е надпартийна. Да, надпартийна е, но е и срещу Партията на властта, която се е мобилизирала да открадне изборите.
За да не се случи това, може да помогне и инициативата "Ти броиш".
Надявам се на младите. А и защо само младите?
Има цяло едно поколение - това между младите и нас, уморените коне на Прехода. Това поколение е длъжник на демокрацията. То "помогна" да се загубят толкова битки поред. Време е да помогне най-сетне отново да се спечели изборна битка. Например като се включи в тази инициатива.
Да, участието в инициативата е само необходимо условие. Необходимо е, но не и достатъчно.
Или по-скоро - то не е достатъчно, но е необходимо!
  

https://www.facebook.com/tibroish/

  
  03.01.2021 г.