21 век

Иван Кръстев: Пандемията маркира истинското начало на 21 век...
***
А според мен началото на 21 век бе на 11 септември 2001 г. Тогава навлязохме в Рисковото общество, в Обществото на рисковете, които въздействат не само на наши конкретни уязвимости, а на цялостното, на системното ниво.
Аз не бих говорил за истинско начало на нашия век 20 години след като той започна. По-скоро Пандемията показа, че ние продължавахме по инерция да живеем с институциите, с приоритетите, със стереотипите и с илюзиите на до-Рисковото общество.
Ако си бяхме направили труда да осмислим това Общество и неговите рискове, ако бяхме осъзнали, че светът е едно глобално поле и че в този свят ние сме в една обща, в общоцивилизационна лодка, ако бяхме разработили и приложили качествено нови системи за ранно сигнализиране и превенция на рисковете, ако бяхме модернизирали системите си за сигурност, можехме да бъдем по-подготвени за това, което ни се случва и ще продължава да ни се случва в бъдеще.
А най-голямата беда, според мен, е че почти навсякъде властта се притежава от две категории управници (понякога те се припокриват).
Едната категория са политическите циклофреници, мегаломани, ултрапопулисти и перфидни манипулатори.
Другата категория са семплите, простовати, безскрупулни и корумпирани циници, за които няма нищо свято, които говорят това, което им изнася, които са оперирани от ценности и кастрирани от принципи...
Ето това е предизвикателството, пред което сме изправени със страшна сила през първата двадесетилетка на 21 век:
тоталното разминаване между
необходимостта от силно, визионерско, морално и политическо лидерство за ефективно управление на рисковете в Рисковото общество, в Обществото на 21 век,
и изборите, които правят народите и обществата по отношение на своите властници.
Не се ли опомнят народите, не се ли осъзнаят обществата, ще има много да патим, да страдаме, да изнемогваме и да ... умираме.
Няма по-смъртоносна болест за народите и обществата от некадърните и некултурните, самовлюбените и самодостатъчните, безогледните и безнравствените управници...
Набиращият стремглава скорост 21 век ни го показа и доказа с чудовищна сила през неговите първи 20 години...
  
  01.01.2021 г.