Подробности от пейзажа

Пощата ми на лични тук е буквално задръстена от разкази на болни от вируса хора! Това за моята психика е смазващо, но пък те са много по-зле от мен...
Постоянно се споделя за сблъскване с разпадаща се с всеки ден здравна система, за изправяне пред неизбежната необходимост човек да се оправя и спасява сам.
Аз не искам да всявам паника, а се стремя към по-добра информираност.
Затова спестявам драматични и трагични подробности.
За мен главният проблем в ситуацията е властовият. Бездарна и безхаберна власт! Обществото трябва да разбере това и да го запомни. Некадърността и арогантността убиват! Те са опасни за здравето но обществото и хората.
Друг проблем е острата, потресаващо важна необходимост мангъровството, станало идеология на властта да обяви мораториум върху дезориентирането си на обществото! То нанася гибелна вреда! Нека приемем в близките 4 месеца, че вирус има, че той е опасен, че 40% от изкаралите го получават дългосрочни увреждания, че 30% от заразените активират другите си заболявания, че 20% от заразените го карат трудно, че 10% от заразените го карат много тежко включително с риск за живота.
Трети проблем е феноменалната недисциплинираност на обществото, която в случая се оказва фатална.
И накрая като проблем ще изтъкна липсата на солидарност в обществото - а всеки от нас трябва (вярвал или не вярвал във вируса) да се стреми да пази другите. Ако всеки се стреми да пази другите, той така най-напред ще пази себе си.
  
  
  
  
Преди малко, отивайки да изхвърля боклука, ме пресрещна един съсед, през два блока живее, като ми беше живо кучето, сме се срещали по поляната.
Оплака ми се разстроен.
Инструктирал майка си за вируса, всичко спазвала. Но в местния квратален супермаркет решила, че праз лукът ѝ е скъпичък, а тя искала да си "закопае" десетина стръка за зимата. И се надигнала преди седмица да ходи на Женския пазар. МотАла се там маса време да намери изгоден праз. Да спести 2-3 лева.
И пипнала вируса. Пазих я 7 месеца, казва съседът, като писано яйце я гледах, а тя за 2-3 лева сега бере душа и не се знае ще прескочи ли трапа!
  
  03.11.2020 г.