Министърът и здравната система

Аз започвам да се съмнявам, че здравният министър познава реалното сегашно състояние на здравната система. А ако го познава, то той си криви душата. Или пък използва политическия бинокъл откъм обратната страна и вижда големите проблеми малки.

Министърът твърди, че при сегашните темпове на разпространяване на заразата, здравната ни система ще издържи абсолютно нормално на нарастващия върху нея натиск от пандемията.
А дали е така – кой, кой ще му каже!?

Да видим официалните данни:

За първите три дни от сегашната седмица, ние имаме 116 души повече, намиращи се в болница заради вируса.
Това означава, че болните от вируса, постъпили в болница нарастват средно с по 39 души на ден.
За предните три седмици (погледнато отзад напред) този брой бе съответно нарастване с 4 души на ден; намаляване с по 3 души на ден; нарастване с 10; и миналата седмица нарастване с 20 души на ден.
Вижте само: 10, 20, 40...
Следователно заразените, постъпващи в болница са 4 пъти повече от преди две седмици и 2 пъти повече от миналата седмица.
Значи имаме за трите последни седмици прогресията – 10, 20, 40 души на ден. Ами ако удвояването продължи и през следващата седмица болните от вируса в болниците започнат да нарастват с 80 на ден?

За първите три дни на сегашната седмица имаме 75 нови заразени медицински работници – средно по 25 на ден.
През предходните седмици (отзад напред) имаме 8, 6, 9, 10.
Забележете: 9, 10, 25...
Ами ако през следващата седмица новите заразени медицински работници започнат да нарастват с по 35 на ден?

През първите три дни на сегашната седмица имаме 29 починали от вируса – средно по 10 на ден.
През предходните седмици (отзад напред) имаме 6, 6, 5, 7 починали заради вируса средно на ден.
Обърнете внимание: 5, 7 , 10...
А ако през следващата седмица имаме по 15 починали от вируса на ден?

Според мен всички данни сочат:
--- бързо нарастване на постъпващите в болница заразени с вируса;
--- бързо нарастване на заразените медицински работници;
--- бързо нарастване на починалите заради вируса.

При такива темпове никой у нас не е правил анализ на това какви са възможностите на здравната система да удържа на натиска от вируса, а се правят само и единствено политически и пропагандни заклинания, че може наистина да има проблеми, но проблеми всъщност няма, всичко в здравната система цъфти и връзва.

Цъфти и връзва за сметка на здравето и живота на медицинските работници, изоставени сами в битката с вируса. Както и за сметка на възможностите на здравната система да оказва помощ на заразените хора.
Но властта такива неща не я тревожат. За нея винаги ще има първокласни грижи ако се зарази и ѝ е гарантирано, че ще я лекуват най-добрите български здравни работници, които ако трябва ще бъдат докарвани с хеликоптери, защото пред здравето всички у нас са равни, но някои са по-равни, а онези от върхушката на елита са по-по-най-равни.

Та да перифразирам онова, дето беше казано за министъра на културата и културата на министъра:

- Не ме тревожи министърът на здравеопазването, а ме тревожи здравеопазването според министъра...
  
  08.10.2020 г.