Най-големият му враг

Още съм под впечатление на абсурдния вчерашен монолог на премиера!
Премиерът ни има изключително сериозен проблем - той е недопустимо зависим от своя език...
Мога само да препоръчам на премиера тази книга (или поне нейното название) – Дейвид Стийбъл, „Език мой, враг мой“!
Неговият език е най-големият му враг.

Езикът е продължение на мисленето, а не независим от него.
Езикът не може да върви пред, а само след мисълта.
Психолозите знаят, че нарушаването на причинно-следствената връзка между мислене и говорене е симптом за психологически проблем. И този проблем трябва да се контролира, а от даден момент нататък - и да се лекува, ако се наложи.
Защото точно както е в сила пряката връзка:
Какъвто е човекът, такъв е и езикът му...
Може да започне да взема връх обратната връзка:
Какъвто езикът на човека, такъв е и самият човек.
И тогава езикът ще формира и манипулира човека, ще го превръща в свой послушник, подчинен, подвластен и покорен роб.

P.S. 1.
Най-напред:
- Със записите нямам нищо общо, съчинили са ги, имитират ме с актьор, жалка манипулация, лъжа и измама...
Сега:
- Записали са ме с незаконни средства, изловиха ме, но за това, което съм говорил си взех бележка...

P.S. 2.
Коментар от мой приятел на днешния монолог на ББ:
- Той по един и същи проблем или въпрос успява да съчини такъв огромен брой най-различни и то взаимно противоречиви версии, че заприличва на спрелия часовник, който въпреки, че не работи, все пак два пъти в денонощието показва точното време!

  
  25.09.2020 г.