Отявлените негодници

И Мадам В. най-сетне е осъзнала, че Момчето си отива.
Тя е ехо на вече решени неща. А иначе има силен, ярък език.
Този език тя го използва или за облизване на нечии политически всевластия, или за огризване на нечии политически останки...
  
  
  
  
Кратка история на българския Преход:
„Всички революции са замислени от романтици, осъществяват се от фанатици, а плодовете им се ползват от отявлени негодници“.
Томас Карлайл (Thomas Carlyle, 1795 – 1881) – шотландски философ и писател.

  
  31.07.2020 г.