Дори и себе си

Той бил сближавал в Брюксел позициите на Севера и Юга, на Изтока и Запада, на Центъра и Периферията, на Богатите и Бедните!
Той – който като го питат иска ли кафе, не може да разбере, камо ли да следи пълноценно острите дебати, протичащи с максимална скорост, висок тон, задълбочени аргументи и понякога в скоропоговорка…
Той – който не попада в радара на големите спорещи.
Той – който за всичко е съгласен, но за всичко е против.
Той – който толерира безпрецедентно хищно присвояване на еврофондове от свързани с властта фирми.
Той – който се натъква на такива протести в страната си и то по такива фундаментални проблеми на демокрацията, законноста, прозрачността и морала, че едва ли някой вече го възприема като представляващ някого, та дори и себе си…
  
  
  
  
P.S.
Налага се да предложа нови теми за дипломни работи.
Порових се сред предложените от мен теми през миналите години.
Оказа се, че за учебната година 2015-2016 съм предложил следната тема:
"Пандемиите и тяхната роля като дестабилизиращ фактор за глобалната сигурност"...
  
  20.07.2020 г.