Кошлуков обвини Горан Благоев в богохулство и критики към Борисов... Питам се - а това вече не е ли едно и също?

Слушам как уважаемата най-висша прокуратура говори за някои случаи с голям обществен интерес.
"Интерес" е сложна и противоречива дума, многостранно и много странно понятие.
Това може да означава, че на някого (например обществото) е интересно дадено нещо, но може да означава и че нечий интерес (пак на обществото) е засегнат.

Студентите по национална и международна сигурност изучават научната категория "интерес" и познават различни класификации на интересите, напр. жизненоважни, важни и т.н.
Науката за сигурността именно от такива систематизации на интересите се интересува, извинете за тавтологията. Нещо повече, "интересологията" е може би най-интересната част от тази наука. Защото от нейна гледна точка интересът е осъзната потребност, поставена високо в скалата на приоритетите.
Може да се обобщи така - кажи ми какви са твоите интереси и аз ще ти кажа какъв си ти.
И за обществото важи същото - кажи ми, общество, какви са твоите интереси и ние ще осъзнаем какво си ти. И дали си общество.
Ето защо ми е доста неясна и твърде размита интерпретацията на уважаемата най-висша прокуратура за случаите с голям обществен интерес.
Според мен няма по-голям обществен интерес от това - да се узнае автентични ли са тези каймета с еврА на обща сума има-няма милион, милион и нещо, в спалнята на премиера.
Защото ако не са автентични, то някой сериозно клати държавата и омаскарява правителството на Република България. И това не може да остане без сурово наказание. Че каква страна сме ние, ако с измами и лъжи ни петнят честта и достойнството!
А ако са автентични, тогава нещата стават неудържими.
Във втория случай всеки студент в сигурността ще ви каже, че става дума не за голям обществен интерес, а за посегателство на националния интерес и за заплаха за националната сигурност.
  
  
  
  
  
Мой приятел:
- Прокуратурата превръща всичките мухи на опонентите на властта в слонове и всичките слонове на властта в мухи. Но колкото и тя да си мисли, че над нея е само Господ и го е хванала за шлифера, това не може да продължава безкрайно дълго. България не е изолиран остров Тамбукту. Нито българите са аборигени. Нека пазителите на законността, превърнали се, по думите на Конт-Спонвил в легалисти-мръсници, се разровят в Историята и прочетат как се разрешава дилемата на древния римски поет-сатирик Ювенал:
- Кой ще ни пази от самите пазители?

За да няма после олеле!

Пояснение, за да не бъде разбрано казаното от моя приятел превратно:

Френският философ Андре Конт-Спонвил пише:
"В деня, когато законността ще замести морала, а демокрацията - съвестта, когато правата (в юридически смисъл) заместят задълженията, няма повече да има нито морал, нито съвест, нито задължения. И това ще е спокойното, комфортното и демократичното царство на легалиста мръсник..... Това ще е демократично варварство."
  
  24.06.2020 г.