Моите четири "опорни точки" - как аз смятам, че трябва да се мисли за Вируса

Според мен това интервю си струва да се прочете...

https://clubz.bg/97959-prof_kylvachev_sega_imame_samo_momentna_snimka_na...

Понякога ме е направо яд, че не мога по никакъв начин да повлияя с вижданията си на онези, от които зависи успешната битка с Вируса!

Кои са моите твърдения вече поне два месеца, от повече от седмица преди вирусът да дойде в България (преди да бъде официално установен)?
Ето ги моите „опорни точки“ (те всичките могат да бъдат доказани, че съществуват - има ги тук и на моя сайт):

Първо, този Вирус трябва да се разглежда като рисковизиран проблем.
Това означава, според моята Наука за сигурността, че той притежава такава мощ и изобретателност, че може да проникне не през пряко свързана с него уязвимост на системата (както прави всеки риск), а през ВСЯКА уязвимост на системата. Освен това отговорът на него може да бъде даден само на системно ниво, холистично, а не редукционистично, на парче.
[В приведеното интервю също се говори изрично за системното ниво!]

Второ, това е Вирус от ново поколение.
[В приведеното интервю също се говори, че това е нов, различен вирус.]
Този Вирус е не просто мутация, не доразвитие на друг вирус, не отклонение от „нормалния ход“ на който и да е вирус-предшественик, не е нечий наследник!
Това е Вирус от ново поколение! Значи се различава от досегашните качествено!
Както всяко следващо поколение война е коренно различно от предходното, а не негово доразвитие.
Както космическото разузнаване, което само се нарича разузнаване, но е коренно и качествено различно от разузнаването на Бонд, Джеймс Бонд и Со.
Както всяка нова степен на Технологичната революция е качествено различна от предходната, а не нейно развитие. Сега не сме в Технологична революция 3.2.или в 3.3. или … 3.7. Ние сме в Технологична революция 4.0.
Моят мобилен телефон и стационарният телефон, който поддържам заради възрастната ми майка не са телефони от един род и тип, те са качествено различни, те са от различни поколения и само се наричат еднакво „телефон“.
Така и този Вирус само се нарича вирус, но той не е някаква еволюцийка на предни вируси!

Трето, този Вирус е толкова сложно явление от ново поколение, че той не може да бъде оставен само на вирусолозите!
Войната днес е толкова сложно явление, че не може да бъде оставена само на военните.
Енергетиката днес е толкова сложно нещо, че не може да бъде оставена само на енергетиците.
Генната революция е тоолкова сложна дейност с толкова много хуманни и хуманитарни ефекти, че не може да бъде оставена само на генетиците.
Оставяйки този вирус на вирусолозите, те, действайки всеки от своята камбанария, със своята рутина и по своята школа, създадоха невоъбразим шум в системата! Те още не могат да помогнат, но понякога вече пречат. Превърнаха се във воюващи кохорти и понякога сякаш им е по-важно не да намерят решение, а да докажат, че опонентите им не са прави. И буквално направиха човечеството, казано по пернишки, разокаво. Изредиха 101 версии като какъв е този Вирус и 1001 версии какво причинява той. Не остана орган непоразен, не остана начин невъзможен за неговото предаване от човек на човек...

И четвърто, вчера писах за това – този Вирус показва спонтанни признаци на Изкуствен интелект!
Да, на Изкуствен интелект (ИИ)...
Той съумява да сканира съответния човешки организъм и да дешифрира кодовете му на имунните защити, да създаде диагностика на неговите уязвимости, да приоритизира тези уязвимости и да ги накара те да се ослабват една друга и да му улесняват задачата.
Така че това го прави изключително опасен.
Защото той не просто играе играта по досегашните правила, ами променя правилата на играта в своя полза.
Но това ни дава и шансове. Защото, образно казано, той играе спонтанно, непрофесионално (все още) на наш терен. Той се опитва да играе играта ГО, но ние сме оставили с него да се състезават шахматистите.
Ала шахматът е стратегическо-оперативна игра, докато ГО е стратегическа игра!
И в играта ГО човечеството е много по-силно, има много по-силни играчи! Да му дадем бой на Вируса не на шахматното поле, а на полето ГО!
И по-конкретно – този Вирус играе на полето на Изкуствения интелект, а ние се борим с него както се борим с всеки друг вирус!
Така ние с него играем на различни нива, в различни игри.
Но ако му дадем бой на терена, на който той аматьорства (все още е аматьор), ще го победим!
Полето на битката е съчетание на вирусологията и Изкуствения интелект! Защо тогава се борим само на вирусното поле!? Та човечеството вече е толкова напред в Изкуствения интелект! Ние имаме не грос-, а мегамайстори в Изкуствения интелект! А вирусът е (засега) само кандидат-майстор на спорта на това поле!
Трябва да се правят модели за ваксини срещу този вирус не само по пътя на вирусологията, а в нейното съчетаване с Изкуствения интелект!
Ето това е моята четвърта опорна точка – последна по ред, но не и по значение.
Корона-Вирусът е толкова нов, толкова различен, толкова необичаен, от толкова ново поколение, че не може да бъде оставен само на вирусолозите.

https://clubz.bg/97959-prof_kylvachev_sega_imame_samo_momentna_snimka_na...

Днес е времето на мултидисциплинарността. Аз чета лекции на студентите и слушателите за Науката за сигурността като мултидисциплинарна наука.
Тя използва вече нови модели, подходи, инструменти, ресурси – както от обществените, така и от естествените науки: условно и метафорично казано, тя прилага, например, ехографи от културната антропология, мамографи от теорията на катастрофите, рентгени от теорията на социалната биология (например онези същества, които са биосоциални – мравки, термити, пчели, оси…), скенери от теорията на хаоса, магнитни резонанси от теорията на риск-мениджмънта...

Това е пътят! На синтеза на коренно различни науки.
В битката с този вирус тасъв е синтезът на Медицината с Математиката, на Вирусологията с Изкуствения интелект.
Този синтез ще ни спаси.
Слуховете за смъртта на човечеството са силно преувеличени!

  
  29.04.2020 г.