Вирусът: Ден 3

  Слушам едни дебати при самия Него!
  Ами това трябваше да се дебатира преди 4 седмици и резултатите - практически и ефективни - да са преди 2 седмици!!
  И как се сеят и леят народни пари - 24 милиона, 6 милиона. за да се открива топлата вода. Златно време за шарлатани, остапбендеровци, дребни мошеници и големи лаладжии е явно нашето!
  Науката казва - вървете преди извънредната ситуация, действайте про-активно и активно, т.е. онзиден и вчера.
  Ние действаме ре-активно и пост-активно, т.е. днес и утре.
  Ние вървим след извънредната ситуация и в обратната посока.
  
  10.03.2020 г.