Като глупава купчина пясък

  Тук съм давал пример от теорията на самоорганизиращите се, комплексни, нелинейни и динамични системи - купчината пясък, при която известно време се насипва отгоре още пясък, тя расте, расте, а в един момент, независимо дали ще се добави шепа пясък или песъчинка, купчината започва да се срива, тръгва лавина. И кога ще тръгне лавината, кога купчината ще започне да се срива, зависи не от това колко пясък ще се добави - шепа или песъчинка, а от вътрешните свойства на купчината.
  Да, но дори в този случай купчините се делят на "умни" и "глупави".
  Умната купчина бързо дава ход на лавината, за да запази здрава основата, да съхрани информацията за себе си, да поддържа един латентен образец (памет за себе си), да икономиса енергия, да сплоти частиците от фундамента, та така да запази шанс отново да започне да расте.
  Глупавата купчина напротив - тя не може да разбере какво се случва, не е в състояние да оцени ситуацията, започва да се инати, да не вярва, че лавината е неизбежна, да се мъчи трескаво да не прави нищо или да го прави само тогава, когато не може да не го прави. В тази ситуация купчината губи интегритета си, разпилява паметта за себе си, ерозира идентичността си, започва война на всяка срещу всяка от съставните ѝ части и частици, всяка от тях се стреми да се спаси сама за себе си, поединично.
  И ако умната купчина оцелява колкото е възможно, има фундамент върху който да гради отново и шанс да започне да расте отново , то глупавата купчина се срива на кота нула и изчезва.
  В нашата политика имаме примери и на умни купчини, и на глупави купчини. С нежелание и свито сърце ще посоча като един пример за поведение на умна купчина БСП (от гледна точка на БСП, не на България!). Няма да дразня мои много добри приятели от СДС и добри познати от НДСВ, затова не бих посочил конкретни примери на партии с поведение на глупава купчина.
  
  Днес обаче виждаме поведение на управляващата партия като глупава купчина. С клизми подават оставки, отказват да чуят тътена от омерзението на разумните и умните, почтените и порядъчните, нормалните и искащите нормалност български граждани. Властниците ни се съпротивляват срещу истината, не се оглеждат в огледалото на морала и нравствеността, за да видят какви криви са станали техните образи, мъчат се да си заровят главата в пясъка на илюзията, че ще им се размине. Така само ускоряват лавината и снижават котата, на която лавината ще спре.
  
  Странно е, че това го прави управляваща партия на третото десетилетие на Прехода.
  Впрочем, защо да е странно? Толкова траят провалените преходи, неуспешните революции, несполучилите модернизации, поелите по грешен път системи. 30 години. Ако соцът се продържа повече у нас, то е заради геополитическата конюнктура, наличието на Варшавския договор, който в един момент после престана да бъде варшавски и не можеше повече да бъде договор.
  
  Имаме тотална амортизация на сегашния клептомански, корупционен, несправедлив, неефективен и псевдодемократичен режим.
  България се нуждае от замисляне и преосмисляне - какво да се направи, за да се спре уродливостта и увредеността на обществените отношения, да озапти царството на арогантността, посредствеността, беззаконието и корупцията.
  И да се опитаме отново, за втори път, да станем нормална, модерна, демократична и европейска държава.
  
  10.04.2019 г.