Ежовщини

Нищо никъде не може да се промени, докато не се промени нещо в държавата
  "Въпреки съпротивата на реакционната част от професурата, лекционната система отстъпва все повече и повече място на активните методи на обучение!"
  Николай Ежов, в-к "Правда", март 1932 г.
  
  [Да, да, това е именно кръволокът Ежов, онзи изверг с "ежовщината", жестокият масов убиец с "ежовите ръкавици", безжалостната марионетка на Сталин...]
  
  Като човек от по-възрастното поколение, очевидно живея с остаряващи възгледи и ставам свръх-консервативен, след като не мога да разбера това неистово усилие у нас да бъдат колкото се може повече съкращавани лекциите в университетите, за сметка на т.нар. активни форми.
  Да поясня, разбира се, че трябва да има активни форми, но как без лекции, как студентите ще получат синтезирано знание, как ще се структурира тяхното мислене, как ще се открият пред тях нови хоризонти, как ще се докоснат те до богатството, натрупано в сивото вещество на техните професори и доценти, ако лекциите бъдат избутани в седма глуха?
  Имам смътното подозрение, че под иначе правилния лозунг за повече активни форми и по-малко лекции,
огромното попълнение от псевдо-професори и псевдо-доценти в България,
нароили се и наплодили се благодарение на ударите, които понесе висшето образование през последните години от последните управляващи,
всъщност намира бърза писта за собствената си реализация на полето на науката и висшето образование!
  Защото кои други биха желали най-много да ограничат лекциите, ако не онези, които не са в състояние и не са на нивото да четат стойностни лекции?!
  
  03.03.2019 г.