Оставката е заздравяване

  Оставката – 1
  Това не е началото. Това дори не е краят на началото. Но може би е началото на края.
  
  
  Оставката – 2
  Обикновено казват, че успехът има много бащи...
  Днес успехът има много майки и нито един баща...
  
  
  Оставката – 3
  Имаше някога съветско предаване „Нарочно не придумаешь“ – нарочно не можеш да го измислиш.
  Та така и аз.
  Снощи, на връщане от супермаркета, видях следната картинка: вървяха с българско знаме, наистина свито, а не развявано, двама младежи, той и тя, подскачаха си леко, но щастливо, хванати за ръце и от крак на крак и си припяваха тихичко:
  - Оставката! Тя води много млади, по градове и по площади!
  
  
  Оставката – 4
  Войната е мир.
  Свободата е робство.
Невежеството е сила.
  Оставката е заздравяване.
  
  
  P.S. Оставащият - 1
  Има един ясен и неизменен признак за обществения край на един политик - когато този политик престава да осъзнава действителността и се оказва безсилен да я разбере. Той я гледа, но не я вижда, слуша я, но не я чува.
  У нас нещата се усложняват от това, че десетина години с огромни медийни ресурси, пиарни действия, пропагандни усилия и дезинформационни кампании се натрапваше на обществото една друга, измислена, несъществуваща, паралелна реалност.
  И капанът щракна. Тези, които ни внушаваха, че има такава паралелна реалност, се самозатвориха като в клетка в нея. И загубиха досега, допира с истинската реалност. Затова не просто отказват да я приемат - те нямат сетива за нея, нямат връзка с нея, не я долавят изобщо, отказват категорично да повярват, да приемат че я има. За тях съществува само една реалност - тази, в която са се самозатворили. А тя всъщност е друга, измислена, несъществуваща, паралелна реалност.
  Тепърва те и най-вече Той, ще се сблъскат с безпощадния факт - има една-единствена реалност, истинската, действителната, жестоката, българската реалност. И за тях, и най-вече за Него, ще има все по-малко място в нея.
  А на всички нас, от единствената реалност - тежко и горко ни. Това, което бе разрушено за 10 години няма лесно да бъде възстановено. Страданието и съвземането са по формулата 1 към 3. Следователно 30 години поне ще разгребваме руините и ще възстановяваме държавата, народа, обществото и себе дори...
  
  
  P.S. Оставащият - 2
  Понеже в Рискологията, когато става дума за Рисковото общество, се говори за един от възможните сценарии за провал на човечеството пред лицето на новите рискове - нарцистичното разстройство на обществото, днес ми се струва много актуално да напомня откъде (първоначално на личностно ниво и едва по-късно и на колективно ниво) всъщност тръгва нарцистичният комплекс и да почувстваме колко сериозен риск сам по себе си е нарцисизмът.
  
  От древногръцката митология:
  Веднъж, връщайки се от лов, Нарцис видял във водата своето отражение и се влюбил в него. Гледайки красивото си лице, той, разсеян и влюбен, понечил да целуне отражението си, и се удавил.
  
  Терминът нарцисизъм означава любов към себе си и се свързва с ред характерови черти, засягащи собственото възхищение, егоцентричността и егоизма. Името е избрано от Зигмунд Фройд, от гръцкия мит за Нарцис, който бил орисан да се влюби в собственото си отражение във водата.
  
  Определени форми на нарцисизма могат да бъдат много ограничаващи и се класифицират като патологични – например нарцистичното разстройство на личността и зловредният нарцисизъм.
  
  Нарцистичното разстройство на личността се характеризира с убеденост в собствената уникалност, особеното положение в обществото, превъзходството над останалите хора и опонентите, силно завишено мнение за своите таланти, способности и достижения, погълнатост и обсебеност от фантазии за своите успехи, очакване на безусловно най-добро отношение и безпрекословно подчинение от останалите, търсене и изискване на възхищение като потвърждение на собствената уникалност и значимост, неумение да се проявява съчувствие, убеденост, че несъгласните и невъзхищаващите се водят преди всичко от завист. Нарцистичната личност постоянно се стреми да контролира мнението на околните за себе си, склонна е да обезценява практически всички други и да ги смята виновни за своите неуспехи.
  
  15-16.11.2018 г.