Първото средство - да минеш по втория начин

  Като обикновен гражданин ми се налага да ходя из институции, на т.нар. културни събития, чрез градския транспорт, в ресторанти и по магазини. Като преподавател мога да наблюдавам какво правят колегите и как се държат студентите.
  Разбира се, че има много и много свестни и порядъчни, културни и възпитани хора.
  Но все по-силно впечатление ми прави една ескалираща тенденция - стремежът да не се спазват правилата, които се отнасят за всички и нормите, които важат за всички! Тази тенденция все по-силно се набива на очи, тя боде и вади очите с мащаба и размаха си.
  Постоянно някои се опитва да заобиколи общоприетия ред, да надхитри онези, които вървят по него, да се измъкне от ситуацията за сметка на останалите, да му намери колая, правейки другите будали. И те изглеждат глупаци, защото спазват установените правила и тъпаци, защото съблюдават нормите.
  Това поведение постепенно самото то започна да се превръща в правило и да се налага като норма!
  
  Някога, във времената на соца също имаше хора, които постоянно минаваха по втория начин. Но те бяха с позиции във или около властта и Партията/Комсомола, имаха връзки, чувстваха се за избрани, живееха със съзнанието, че за тях правилата не се отнасят и нормите не важат.
  Днес разликата каква е? Тя е, че все повече и повече явлението се превръща във всеобщо, този "спорт" става масов. Първото, което хрумва на нарастващ брой хора е да игнорират правилата и да престъпят нормите!
  Това е логичен резултат от процесите, които протичат у нас със страшна сила през последните десетина години - процеси на деморализация, на отказ от разумно и нормално поведение, на търсене как да прецакаш някого - колегата, опонента, съседа, просто случайния човек в автобуса или на опашката. Не напразно народът ни е казал, че рибата се вмирисва от главата. Когато на високо управленско ниво се престъпват правилата, това е повече от престъпване - това е престъпление. Когато на високо управленско ниво не се спазват нормите, това не е просто не-съвсем-нормално, това е анормално и антинормално поведение.
  
  Ако доскоро да минеш по втория начин бе последното средство за постигането на дадена цел, което използваш, след като си прибегнал до всички други, то сега вече първото средство, което ти хрумва да използваш, за да постигнеш дадена цел е да минеш по втория начин...
  
  Отново и отново ще кажа - у нас протичат много лоши, деструктивни, тревожни и опасни процеси.
  Последствията от тях, ако не се опомним, ще станат необратими. Ужасно би било да деградираме до псевдообщество, в което правилата са за глупаците, които ги спазват, а нормите - за тъпаците, които ги съблюдават!
  И това ще се случи, ако не се опомним!
  Опомняне е ключовата дума за българското общество, ако иска да спре своя разпад и развалата си.
  
  
  
  Допълнение:
  Малко от Теорията на системите:
  
  Ако една система е подложена на постоянен външен и вътрешен, структурен и символен, вертикален и хоризонтален натиск за деструктуриране, атомизиране и разнормализиране, тя неизбежно се превръща в хаотична и неподредена, в нея никой няма стимул да спазва нормите и правилата, а даже и тези, които имат вътрешна потребност или съзнателни нагласи да ги спазват, постепенно се демотивират да го правят дори само затова, че то не им носи конкурентно преимущество, а се превръща в стратегически недостатък, защото вероятността да бъдеш потърпевш от и наказан за неспазването на нормите и правилата е не по-малка от вероятността това да се случи на някой, който по принцип не ги спазва. И след като и спазващите правилата не желаят повече да ги спазват поради силна демотивация, тогава хаосът и безпорядъкът, а с това и несигурността в системата допълнително се увеличават.
  
  В подредената система, настроена така, че да позволява и ускорява позитивните и да препятства и „гаси” негативните промени, спазващите нормите и правилата имат стратегическо предимство в сравнение с тези, които не ги спазват, защото вероятността да бъдат потърпевши от и наказани за неспазването им е практически нулева, но пък ползите от подобно конструктивно и оптимизиращо поведение са огромни. А това вече стимулира и неспазващите нормите и правилата да ги спазват, вследствие на което системата още повече се подрежда, генерира сигурност и ефективност.
  
  02.07.2018 г.