Премиерът - какъв не трябва да бъде той

  Има една златна формула, отнасяща се до лекциите в университетските аудитории - 8:1.
  Това ще рече - за качествена, съдържаща нови и актуални неща в сравнение с предходната година, лекция, преподавателят трябва да се готви 8 часа за всеки 1 час лекция.
  А как иначе!? Лекцията е нещо отговорно, тя е предизвикателство, на което трябва да се даде адекватен отговор, а не номер, който трябва да се отбие.
  Постоянно излизат нови и нови монографии, студии, статии; ситуацията, поне в политиката и сигурността са мени драматично и нищо не е такова, каквото е било доскоро. Да не говорим, че освен да подтичва след процесите и да ги обяснява, ученият трябва да може да ги прогнозира и предвижда.
  За жалост, преподаването в университетите у нас често се превръща в рутина и за ширпотреба, а златната формула се обръща от 8:1 в 1:8, т.е. за 8 часа лекции преподавателят се готви, ако се готви изобщо, 1 час.
  Реалността в международните отношения, в глобалната, континенталната, регионалната и националната сигурност по нищо не отстъпва на науката (науките) за тях. Даже нещата в тази реалност са много по-трудни и далеч по-отговорни - с последствията си, ако съответният политик на висш държавен пост е бил неподготвен и не в час.
  Може да се каже, че тук златната формула е още по-задължаваща - 12:1, 12 часа труд за всеки 1 час във външнополитическа активност. Имаш 4 часа да проведеш в Москва, например, значи поне 48 часа трябва да се трудиш, работиш, потиш, бъхташ над документи, анализи и книги, визии, идеи и предложения!
  Много често имам усещането, че отново формулата се преобръща - от 12:1 на 1:12, т.е. за 12 часа външнополитическа активност, 1 час труд, ако въобще се полага труд от политици с най-висш държавнически пост.
  Но това не е просто безотговорно, това е опасно!
  Странно ли е тогава, че се случва понякога онова, което се случва?
  Висшата политика е по-сложна и от висшата математика, и от висшия пилотаж.
  Когато става дума за международни закони и стандарти, геополитически игри и противопоставяния, енергийни ресурси и трасета, европейски регламенти и изисквания, там не просто дяволът е в детайлите, там има невероятно сложни детайли, там има съзнателно заложени или несъзнателно вплетени подводни камъни, там има мини със забавено действие и внезапно удрящи по челата бумеранзи. Там е архитрудно и мегаважно!
  И понеже там е така, вече се принуждаваме да констатираме с тревога и печал, че някои политици на висш държавен пост просто не схващат за какво иде реч, не разбират какво се случва, не им достига подготовка (защото не се готвят по златната формула) да осмислят какво се обсъжда и не могат да проумеят понякога под какво са си сложили подписа. Те, разбира се, могат тържествено да протръбят за постигнати успехи, пробиви, резултати, триумфи, но твърде скоро - напр. броени минути след победоносните договорки в Москва или броени часове след колосалните достижения в плана "Макрон", става безпощадно ясно, че истината не е такава, каквато ни е била спусната и каквато на тези политици им се е сторила (защото, както казва Талмудът - ние виждаме нещата не такива, каквито са те, а каквито сме ние), ами коренно различна и даже абсолютно противоположна.
  Не искам с това да кажа, че да се разбира за какво иде реч на международното поле, а то даже не е поле, а множество фронтове, днес не ни достига капацитет на най-високо държавно равнище. Капацитетът е достатъчното условие за това. Засега искам да кажа, че не ни достига подготовка, а подготовката е необходимото условие да си адекватен на международната сцена. Вярно, не е достатъчно условие, а е само необходимо. Но е необходимо! Адски необходимо. И формулата за него е 12:1, а не 1:12.
  И понеже всъщност главното, което бих желал да споделя с обществото ни се съдържа в текста от моя сайт, към който давам тук линк, аз си позволявам отново и отново да напомня за него. Когато си дадем сметка какъв трябва да бъде Премиерът на днешна България, може и да осъзнаем обратното - какъв не трябва да бъде той.
  http://nslatinski.org/?q=bg/node/1457
  09.06.2018 г.