GO vs. Не се сърди човече или Кой (трябва да) управлява? и Как (трябва да) управлява?

  1.
  Imagine there's no heaven
  It's easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people living for today...
   John Lennon
  
  Да си представим министър-председател, който в навечерието на едно от най-отговорните си и драматични посещения, вместо да рита мачле и да ходи в чужбина на мач, като така пилее ценното си време сякаш е най-обикновен човечец, макар че от действията му зависи съдбата на България,
  през тези съдбоносни и пренапрегнати часове:
  -- бе свикал професионалистите по енергоресурсите и енергопроектите и бе организирал мозъчна атака с тях какво да се отстоява в Кремъл;
  -- бе събрал съветниците и секретарите си и бе поискал от всеки 1 или 2 странички с pro и contra, бе настоял да му направят SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и заплахи) или поне C&A анализ (способности vs. амбиции), бе ги накарал да му представят план с обмисляне на възможни сценарии на поведение, с идентифициране на уязвимостите и препъникамъните, като някой от тези секретари и съветници играе ролята на адвокат на дявола, т.е. спори, опровергава премиера, казва му истината за слабостите в очите и прави на пух и прах погрешните тези;
  -- бе изучил почти наизуст главното от стратегическите анализи и прогнози за коридорите и хъбовете, производството и потреблението на газ (и бе запомнил веднъж завинаги, че газ е от мъжки род);
  -- бе поканил директорите на разузнавателните служби (ДАР и СВИ) да го брифират по приоритетите на външната политика на Русия в прилежащите й региони, на Балканите и Черноморието;
  -- бе прочел 50 страници поне от някоя от книгите за Русия на съвременни български учени в международните отношения и националната сигурност...
то тогава, аз съм сигурен - независимо от демонстративното неуважение на Русия към днешна България, нейните най-висши ръководители щяха да бъдат поне мъничко респектирани, виждайки срещу себе си далеч по-подготвен политик.
  
  Лидерите на големите сили в геополитиката играят даже не шахмат, който е стратегико-тактическа игра, а GO - изцяло стратегическа, изключително сложна игра.   А по отношение на енергийните ресурси и проекти, тази игра и в буквалния смисъл е GO - Gas & Oil.
  Играта GO e играта на игрите. И ако лидерите на големите сили играят тази стратегическа игра, а срещу тях са опоненти, които играят обикновена тактическа игра Не се сърди човече, то и без много усилия лесно можем да се досетим, кой ще е сърдитото човече, което ще изгуби играта.
  
  Висшата политика е по-сложна и от висшата математика, и висшия пилотаж. Аз не ставам за тази политика, знам го. И една от причините да не ставам е, че ако бях висш политик, сън нямаше да ме хваща, щях да си навивам будилника един час по-рано, за да увелича продължителността на денонощието до 25 часа, през които ще си блъскам главата да измисля - какво още да направя, за да й е по-добре на България.   Само като си помисля, че от моите действия и бездействия зависи съдбата на 7-8 милиона души, че от моите колебания и неумения може да последва нова емиграционна вълна от България, и сърцето ми щеше да се свие болезнено. И нямаше да имам време за нищо друго. Камо ли за мачлета и рязане на ленти.
  Не казвам, че премиерът, за който си мечтая и се опитвам to imagine, да си го представя, трябва точно така да не знае почивка по 25 часа на денонощието. Но да рита мачле и да ходи на мач в чужбина преди едно от най-важните си посещения, от което в определена степен зависи бъдещето на България, това умът ми не го побира! Той, бедният, се радваше на вкарания хеттрик, а се оказа, че не е вкарал хеттрик, а си е вкарал автогол. И този автогол, както при всеки автогол на висш държавник, се пише на сметката на България. На нашата с вас сметка. И на сметката на нашите с вас деца и внуци.
  31.05.2018 г.
  
  
  2.
  Вчера беше доста тежък ден за България. Ден на тревоги и размишления.
  Но докато всичко не е загубено, нищо не е загубено. Животът продължава.
  
  При управлението въпросите са два:
  Кой управлява? и
  Как (се) управлява?
  Аз в своите разсъждения винаги досега съм се водил от мисълта, че тези два въпроса са много тясно свързани помежду си. В смисъл, че определени хора могат да управляват само по определен начин. И това бе за мен непосилна главоблъсканица.   Все си казвах - трябва да се управлява по различен начин, но тези, които имат правото да управляват, не могат да управляват по този различен начин.
  Сега си мисля вече, доста разсъждавайки над случилото се тези дни и търсейки пътища за по-добро развитие на процесите за България, защото нещо наистина трябва да се промени в нейната стратегия и политика, че тези два въпроса могат да бъдат разделени един от друг.
  
  Въпросът Кой управлява? се решава от избирателите. Тук ако има несъгласие с това кой управлява сега, задачата е на политическите сили да се борят да променят статуквото. Аз политически амбиции и пристрастия нямам, затова в този дебат не участвам така, както допреди няколко години съм участвал.
  Що се отнася до въпроса Как (се) управлява?, то хората, които смятат, че България може да се управлява по-добре и същевременно разбират от наука за управлението, трябва да предизвикат дискусия на тази тема.
  
  Науката за сигурността е обществена наука, тя е наука за управлението и редица модели и подходи, които ние преподаваме, са свързани със съвременното качество на управлението, с начините, по които в днешното рисково общество се подхожда, за да се повиши нивото на управление. По тези теми съм споделял и ще споделям своите виждания.
  В този смисъл бе и написаното по-горе:
  Съвременното управление не може да се базира на личните специфики на даден човек, да се прави то с импровизации и интуиция.
  Съвременното управление е управление чрез институциите, на базата на децентрализацията и координацията. То се опира на професионализма, на експертизата, на системите за ранно сигнализиране, в частност на информацията от специалните служби, на провеждането на мозъчни атаки, на разработването на SWOT анализи (силни и слаби страни, възможности и заплахи) или поне на C&A анализи (способности vs. амбиции), на максимално адекватна картина за геополитическата ситуация, на идентифициране на уязвимостите и оптимизация на ресурсите; на сценарийно планиране и стратегическо прогнозиране.
  Съвременните подходи за управление могат да спомогнат за повишаване на качеството на управлението, за изпреварващо знание за процесите, за постигане на повече от това, което моментното състояние на страната позволява да се постигне, за оптимизиране на ползите и минимизиране на щетите при нашето поведение на международната сцена.
  
  Моят извод е, че така, както през последните десетина години се управлява българската държава, повече не може да продължава. Ние тичаме след събитията, постоянно сме сварвани неподготвени за това, което се случва, не можем да реализираме конкурентните си предимства, а недостатъците ни се превръщат в огромни, понякога катастрофални загуби – да вземе например същите тези енергийни проекти: ние не успяхме да оползотворим географското си положение не по добър начин, а въобще по някакъв начин. Да имаш добро географско положение – това е въпрос на география, да използваш това положение за благото на политиката ти – това вече е въпрос на геополитика.
  
  Разбира се аз тайно се надявам, че когато си дадем сметка как трябва да се управлява България в днешното рисково общество, то избирателите ще намерят и много по-подходящи лидери, които да управляват България така, както тя трябва да се управлява. Но нека повторя – да оставим въпроса
  Кой (да) управлява
  на политиците и хората с политически амбиции.
  Ние, които можем да сме полезни със знанията си по въпроса
  Как (трябва да се) управлява
  сме длъжни да помогнем в това направление - иначе за какво е изобщо науката, ако си живее в собствен свят на производство на професори и доценти, а България изнемогва, управлявана по влизащ в рязко противоречие със съвременните управленски технологии начин..
  Макар че апетитът идва с яденето и ще бъде трудно, предполагам, да се намерят повечко такива хора като мен – които могат да са полезни в търсенето на отговор на този въпрос, без да имат никакви амбиции да осребрят това си знание с политически постове и кариерни дивиденти.
  01.06.2018 г.