Ей такова плагиатство не бях виждал!

  Говорят днес колеги за виден наш учен в сигурността, за когото аз, това явно е моя вина, не съм чувал нищо, нищичко! При условие, че чета много, практически всичко в нашата наука!
  .
  Правя справка в нета за този учен. Излизат разни неща. Излиза и статия, която като название звучи в духа на моите разработки.
  Свалям си тази статия. Ок, в нея се казва, че за да се били избегнели многократни цитирания, основните неща били взети от моя книга.
  Аз не разбирам обаче едно. Така се създава впечатлението, че се разработва нещо, опиращо се тук-там на мои идеи. А всъщност цялата статия е моя!
  Но въпросният учен си добавя научна публикация и подобрява своя т.нар. импакт фактор
  Какъв е смисълът да пишеш статия като своя, използвайки чужд труд? Не е ли по-коректно да кажеш - тук даваме в синтезиран вид научни резултати на този и този наш учен?!
  Очевидно плагиатството у нас еволюира както по форма, така и по съдържание и става все по-изобретателно в своите действия и деяния.
  
  Напълно логичен е въпросът защо по този случай не давам име?
  И това ще стане! Аз сега временно акцентирам само на новата мутация на плагиатството. Конкретното име, без да се осъзнае докъде отива плагиатството у нас, ще излезе или ще се възприеме удобно като - виждате ли - разчистване на лични сметки. А аз този човек не съм го виждал, не бях го чел, не бях чувал за него и допреди малко не подозирах, че съществува, с него нямаме конкуриращи се интереси.
  Борбата ми е не толкова с плагиатите, а с плагиатството. С плагиатството като система, като бандитизъм в науката и образованието.
  Голямата опасност е във фактическата легитимност на плагиатството като законен път за постигане на научни степени и звания, за правене на кариера в науката и образованието. Огромната заплаха иде от модела "Остап Бендер" в тази сфера, когато едни работят денем и нощем, творят с подпухнали от мисъл мозъци, а други паразитират върху тях, ограбват труда им и си живуркат със самочувствието на колоси и ментори, богове и началници.
  Освен това има и още нещо - с плагиатстващи статии също се трупа т.нар. импакт фактор.
  А по новите закони и правилници в нашата страна, науката и образованието ще се мерят не по монографии и школи, модели и постижения, имена и авторитети, а по импакт фактор. И хората с големи такива фактори ще определят кой какъв е в нашата наука и в нашето образование, те ще превземат цялата власт в тях.
  Важно е да се знае, че една немалка част от т.нар. импакт фактор при нашите учени и преподаватели се трупа като си платиш на западни списания да те публикуват. Ок, не само на западни, а на чужди. И вече и на наши. Съдържанието идва на заден план, на първо място е заплащането. По тарифа. С гарантирано публикуване.

  
  21.05.2018 г.