10 черти на некомпетентния ръководител (Ефектът Данинг-Крюгер)

  Напоследък ние постоянно се натъкваме на ситуации, в които дефицитът на компетентност бива компенсиран с агресия спрямо компетентните и в резултат всяко следващо решение е по-лошо и по-деструктивно от предходното.
  Всъщност, както често е цитиран, вкл. и във Фейсбук, това е т.нар. ефект на Данинг-Крюгер
   (Дейвид Данинг и Джъстин Крюгер - американски социални психолози - те формулират този ефект през 1999 г.).
  Те подчертават, че особено разрушителен е този ефект, когато съответният човек е ръководител на процес и-или институция.
  
  Ето главните характерни черти на страдащия от ефекта на Данинг-Крюгер ръководител:
  1. Некомпетентният ръководител не може да осъзнае нивото на своята некомпетентност.
  2. Некомпетентният ръководител са самооценява като много компетентен.
  3. Некомпетентният ръководител смята, че щом му поверят компетенциите, присъщи за дадена позиция, той веднага придобива и компетентностите, необходими за тази позиция.
  4. Некомпетентният ръководител е доказателство, че невежеството дава много повече самоувереност, отколкото знанието.
  5. Некомпетентният ръководител не може да разбере компетентността на своите подчинени.
  6. Некомпетентният ръководител е твърде склонен да се обгражда от некомпетентни съветници и обслужващ персонал.
  7. Некомпетентният ръководител разглежда решенията си като единствено правилни и изобщо не се съмнява в тях.
  8. Некомпетентният ръководител смята компетентността на своите служители като проява на нелоялност и заплаха по отношение на самия него.
  9. Некомпетентният ръководител винаги избира да се освободи от компетентните хора, вместо да се вслуша в техните съвети, предложения, несъгласия и възражения.
  10. Некомпетентният ръководител не иска да види реалността в дейността, която управлява, а живее в своя, измислена реалност, в която нещата са добре и стават все по-добри.
  
  22.04.2018 г.