Имало е нямане

  1.
  "Афис: Спорът между Цветанов и президента е като препирня между Давид и Голиат".
  Само на мен ли ми се струва, че "това, което имаме тук като заглавие" е изключително тъпо!?
  Афис не са ли чули нещо за Давид и Голиат от Библията? Не знаят ли кой какъв е и кой от тях кого и как побеждава?
  
  
  2.
  Истина ви казвам:
  Имало е нямане на интелект, но такова нямане на интелект не е имало!
  
  
  3.
  Арменците се борят за страната си, правата си, настоящето и бъдещето си.
  А ние се жалваме на техния поп...
  
  
  4.
  Все се шегуваме с радио "Ереван" - как то дава отговори на несериозни въпроси.
  Днес, обаче, можем да го попитаме за нещо много сериозно. Например - какво е нужно на едно общество, за да се вдигне на бунт, да каже Баста!, да се стреми да бъде свободно, да победи - напук на здравия разум и здравите сили?
  Опасявам се, че радио "Ереван" ще отговори така:
  - Вие сте от България, само българското общество не знае отговора на този въпрос.   Този въпрос един народ задава не на другите, а на себе си. И никой друг не може да му даде верния отговор - него той трябва да намери сам. Ако е народ, а не отиващо доброволно на заколение стадо от страхливи и послушно блеещи овце.
  
  22-24.04.2018 г.