В името на успеха, преследван на всяка цена и с цената на всичко

  В Науката за сигурността:
  -- Интересът е осъзната потребност, намираща се високо в скалата на приоритетите.
  -- Конфликтът е сблъсъкът (срещата, взаимодействието) на различните интереси на два субекта (индивид, общност, държава, съюз от държави и т.н.).
  -- Силата са всичките ресурси, с които един субект отстоява своите интереси в конфликта.
  -- Сигурността е мярата за това как субектът чрез своята сила е защитил интересите си в конфликта.
  Ако сигурността на субекта е нараснала, то чрез силата си субектът е защитил своите интереси в конфликта, а ако сигурността му е намаляла - той не ги е защитил.
  В този смисъл грош цена е цената на стратегия и политика, които може да се обличат във възвишени принципи, но сигурността на провеждащия ги намалява в по-дългосрочен план.
  Пиша това, основно за да обърна внимание какво е силата на един субект - това са ВСИЧКИТЕ ресурси, с които той отстоява своите интереси.
  Казвам го, защото мои студенти недоумяват как някои техни колеги успяват да пробиват напред - кой с доносничество, кой аморално, кой корупционно, кой като прави мръсно на някого.
  Опитвам се да им обясня, че всички хора имат цели в живота си и стратегии как да ги постигнат. А при осъществяването на целите и реализирането на стратегиите, хората използват своята сила, сиреч всичките си налични ресурси. Но ресурсите се определят и от ценностите, от ценностната система на отделния човек.
  Ето защо за едни млади хора определени ресурси са недопустими, за други - напълно приложими.
  Повечето младежи имат такива ценности, такава ценностна система, че доносничеството, аморалността, корупцията и правенето на мръсно на някого са недопустими, те са под тяхното достойнство и даже много често изобщо не им хрумва да ги прилагат. Но има и такива, за жалост никак не малко, за да минават в графата "изолиран случай", "аномалия", които ги използват без да им мигне окото.
  Така че за едни млади хора силата, с която се борят в живота не включва като ресурси доносничеството, аморалността, корупцията, правенето на мръсно на някого. Но за други млади хора силата, с която се борят в живота включва подобни пошлости.
  Най-лошото какво е? Най-лошото е, че именно тези отвратителни неща все по-откровено създават асиметрия в шансовете на младите хора. Първите сред тях започват да изглеждат наивници, глупаци, будали и неоправни същества, а вторите с мръсна газ ги задминават на виражите и финишират като победители.
  И това е така, защото в нашето общество започва да се превръща в норма и обичай, в теория и практика вторите да успяват за сметка на първите, сиреч в обществото ни с нарастваща сила се поощряват и толерират, стимулират и възнаграждават доносничеството, аморалността, корупцията и правенето на мръсно на някого - в името на успеха, преследван на всяка цена и с цената на всичко.
  
  28.03.2018 г.