Похитената държава и диваците по Монтескьо

  Дали е деволюция или деградация - кой, кой ще ни каже!??!
  Минахме през периода (етапа), когато над всички ни бе Държавата. Тя бе над нас и се разпореждаше с нас.
  След това Държавата бе на една плоскост с нас - тя от едната страна, ние - от другата страна. И водехме разговори, преговори и договори с нея.
  После Държавата бе не само на една плоскост с нас, но и една от нас, сред нас. Тя трябваше да се бори за себе си, да уповава в нашия разум, че няма да забравим нейните интереси, докато мислим за нашите.
  
  Сетне, неусетно, Държавата слезе под доскорошната си плоскост на стремящ се към равноправие субект в конкуренцията с останалите субекти.
  И така Държавата от "над", мина през "срещу" и "със", за да се окаже "под".
  Тя бе похитена, присвоена, покорена и прилапана. Държавата стана един най-обикновен, но ефективен инструмент, чрез който многомилиардно, псевдодемократично, хищно и безскрупулно да бъде ограбвана България. Да бъде лишавана от бъдеще... Откраднаха ни, отнеха ни Държавата! Тънка прослойка хора с вълчи апетит и хиенна стръвност обира тлъсти парчета от Държавното тяло, докато тъпче Душата на Държавата. Ние не просто сме гости на Държавата си.   Ние сме тор, върху който от тленните останки на Държавата тази праслойка ще построи своя рай, за да докаже, че раят е възможен дори в една отделно взета територия, ако превърне в ад живота на нейното покорно и покорено народонаселение...
  20.03.2018 г.
  
  
  P.S.
  
  "Когато диваците искат да си наберат плодове, те отсичат дървото от дънера."
  Шарл Монтескьо, "За духа на законите" (1748)
  21.03.2018 г.