Държава опасна за националната сигурност

  В политическите науки има редица теории за държавата, за нейната роля, функции, права, отговорности, способности, инструменти и ресурси.
  Но всички тези теории са безсилни да обяснат процеси, при които:
  1. Държавата се разграничава от обществото като най-голямата общност от хора, обитаващи нейната територия, снема от себе си грижата за неговото бъдеще и дори системно работи срещу това бъдеще, разглеждайки го като заплаха за нейните амбиции и намерения.
  2. Държавата се използва като средство за прехвърляне на всички видове собственост в ръцете на тези, които са я похитили и я контролират в свой личен и групов интерес, с което всъщност обезсмислят самата нейна, на държавата, същност.
  3. Държавата игнорира законността в самата себе си, с което разгражда собствената си държавност.
  4. Държавата ликвидира конструктивната и съзидателна конкуренция в управляваното от нея пространство, убива пазара, ерозира законността, парализира инициативността, наказва предприемчивостта, задушава знаенето и моженето, прогонва таланта и кадърността, а значи изхвърля на сметището естественото кръвообращение в нейните жили и кастрира живеца и жизнеността на организма си.
  
  Всички теории за държавата в политическите науки са безсилни да обяснят как една държава може да стигне дотам, че да се мрази и самоубива самата себе си.
  
  В такава държава хората трябва да се събудят и пробудят и да осъзнаят, че в нея се случва нещо страшно.
  Не е страшно да се изправиш лице в лице със страшното. Страшното е да се предадеш от страх пред страшното.
  
  Първото ниво на стратегическо поведение в изключително тежка и почти безнадеждна ситуация е да не се предаваш и да се съпротивляваш. На това ниво важи правилото:
  Правенето на нещо е по-добре от неправенето на нищо.
  Точно така мишлето, което цопнало в гюма с мляко махало с лапички, махало, махало, махало и като избило каймака, стъпвайки на него, изскочило от гюма и се спасило, не се удавило.
  То не се предало, не сложило примирено лапички на гърдичките и не потънало.
  Засега българското мишле, обаче точно това прави: с лапички на гърдичките бързо потъва и пътува надолу, страхливо приемайки безнадеждната си участ.
  И не може да си даде сметка, че ако не положи и грам усилие, то е загубено...
  
  Остана само да добавя, че тук споменах само първото стратегическо ниво на поведение в критична и катастрофична ситуация. А има още цели три нива.
  Но за да се пристъпи поне към първото ниво, трябва да се осъзнае, че държавата днес е безумно опасна за националната сигурност. Защото е похитена по начин, който я прави враг на собствената й сигурност.
  Играта на руска рулетка на държавата ни с България трябва да бъде спряна. Защото е все по-вероятно следващото натискане на спусъка да произведе фаталния изстрел...
  
  01.03.2018 г.