Петер Волебен, "Социалната мрежа в природата". Или какво се случва у нас: Свръххищниците и техните жертви

  Това е една чудесна книга за устойчивите системи в природата. Тя показва, че устойчивостта и развитието са възможни при много строг и фин баланс между отделните елементи и подсистеми. Може да премахнеш един нищожен вид бръмбари в дадена среда и да започнат да пресъхват в нея реките. Или да посегнеш на определен тип дървета и да започнат да измират елените.
  Замислих се за ставащото в нашето общество. И си казах, че може да се приложат анализите и изводите от тази прекрасна книга.
  Обществото ни линее и вегетира, разгражда се и се разпада, защото в него в резултат особено на последните години е разрушено социобиологичното равновесие.
  В йерархията на обществото, на всяко ниво има социални мрежи и йерархията може да бъде устойчива, а обществото да се развива, ако в мрежите на отделните нива има динамични равновесия - все едно когато нарастват хищниците, това води до намаляване на техните жертви, което води до намаляване на хищниците, в резултат на което се увеличават техните жертви и от това пак започва да расте броят на хищниците, като по този начин се завърта една стабилна и саморегулираща се по силата на правата и обратната връзка спирала.
  У нас обаче, поради смазващата уродливост на последните десетина години най-вече, на всички нива се размножиха господстващите на съответните нива хищници и мършояди - образно казано гризачи, хиени, чакали, вълци, мечки и т.н. За да оцелеят и поради невъзможността да се самовъзпроизвеждат, техните жертви от съответните нива са принудени да слизат с едно ниво по-надолу и така изтласкват от нишите им там намиращите се жертви на размножилите се неимоверно там хищници. Тези жертви от своя страна слизат на по-долното ниво, т.е. деградират.   По този начин жертвите "валят" към социалното дъно, маргинализират се и на практика са принудени да стават по-низши същества с по-примитивни потребности, насочени само към оцеляването на всяка цена и с цената на всичко.
  Да видим какво се случва на по-горните нива. Там анормално размножилите се хищници се сблъскват с паднали отгоре жертви, които са по-силни и по-ловки от предишните. За да се хранят с тях, хищниците на даденото ниво развиват допълнителни хищнически способности.   Когато вече са ги развили, у тях се появяват амбиции и апетити да се качат на по-високо ниво.
  И така, ако жертвите падат по нивата надолу към дъното, то хищниците се стремят да се катерят нагоре към върха. Това води до разкъсване на социалната тъкан и разпадане на структурата на обществото. Все повече хищници прилагат все повече усилия да са все по-високо в йерархията. Като резултат от това започват да се водят вече свирепи войни между хищниците.   Победителите в тези войни са малцина и са нещо като свръххищници - алчни, безскрупулни, жестоки и незнаещи насищане.
  Накратко:
  За да съществува и се развива една социобиологична (или биосоциална) система, в нея трябва да важи законът:
  По-силните получават повече, по-слабите получават по-малко.
  Т.е. хищниците получават повече (но не всичко!), жертвите получават по-малко (но не нищо!).
  Когато тази система се разруши, то горният закон на развитието се изражда в закона на разрухата и разпадането:
  Най-силните получават всичко, останалите получават нищо.
  С други думи, свръххищниците получават всичко, останалите са техни жертви и не получават нищо.
  Ето как логиката на цитираната забележителна книга, метафорично пренесена върху нашето общество, позволява да се даде приемливо обяснение за неговата, сиреч нашата, българската катастрофа...
  http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Peter-Voleben-Sotcialnata-mrezha-v-prirodata_103627.html
  
  28.02.2018 г.