14 февруари

  Само да каже нещо по повод на жестоките битки на 14 февруари.
  И то не е, че не разбирам как така хората си нямат истински важни проблеми... А може би вече не могат, а може би още не могат да йерархизират приоритетите, целите, тревогите и радостите си...
  Това, което искам да кажа е следното:
  Човек е започнал прехода си от биологическото към социалното, от животното към личността, когато се е учил и научавал да трансформира конфликтите, ценностите, действията, мисленето от или-или в и-и. Колкото по-нагоре е в стълбицата на своята общностна и обществена, социална и социализирана същност, толкова повече човекът се стреми да разбира и създава нещата и познанията си не като изключване, изваждане, деление, диференциране или-или, а като включване, събиране, умножение, интегриране и-и.
  Ето защо за мен не е никак безобидна, а дори е опасна тенденцията нашият народ все по-често и все по-яростно да гледа на всичко и на всички като или-или и все по-рядко и все по-неискрено като и-и...
  
  14.02.2018 г.