Атле Нес, "Галилео Галилей".

  Една много добра и увлекателна книга!
  
  Като гледам как огромна част от обществото ни
  робува на суеверия,
  вярва на небивалици,
  уповава в догми,
  страда от всякаква липса на съмнение в правотата си,
  не се стреми да бъде в крак с времето,
  отстоява крайни позиции, оправдавайки се с това,
  че те са принципи,
  че са свети,
  че са от векове,
  че били част от идентичността ни,
  че били единствено възможни и безусловно верни...
  Като виждам как тя прави това
  все по-радикално,
  все по-фундаменталистки,
  все по-крайно,
  все по-ожесточено,
  с все по-голяма нетърпимост към мислещите различно
  и с все по-голяма неприязън към говорещите различно, пишещите различно, вярващите различно, обичащите различно, любещите различно, живеещите различно...
  То аз си казвам: Слава Богу, че днес няма Инквизиция!
  Защото и без да сме Галилео-Галилеи, ние, сиреч такива като мен и по-смели, по-умни, по-силни и по-достойни от мен, несъмнено бихме попаднали в лапите й!
  Разбира се, дори и без Инквизиция,
  при това днешно фанатизиране на значителни части от обществото,
  при това безжалостно обсъждане и безмилостно осъждане от тях,
  мнозина от нас малцината (защото сме малцина и ще ставаме още по-малцина) ще се пречупят.
  Защото няма да може да се издържа на натиска в стремежа си
  да отстояваш правото на различността на съществуване и равнопоставеност,
  да си даваш сметка за постмодерната смяна на парадигмата в знанието за нещата и познанието за света.
  Макар по всяка вероятност да е мит, че Галилео Галилей е казал накрая   "И все пак тя се върти!", то той със сигурност си го е мислил, защото е вярвал в това и е разбирал, че не може да бъде другояче.
  Точно така за мен остава утехата, че като пречупят мнозина от нас малцината, ние и да нямаме сили да кажем "И все пак той, животът се променя, а с него се променя и нашето знание за нещата и познанието за света!", ние ще си го помислим, защото със сигурност вярваме в това и разбираме, че вече и повече не може да бъде другояче - за добро или лошо, а по-точно - за добро и лошо...
  
  07.02.2018 г.