Може ли магарето да не си покаже магарията?

  Днес няма да пиша нищо друго, ще цитирам само една приказка:
  
  
  На едно селско събрание, дето по-първите хора си приказвали за общински работи, попаднал и Хитър Петър.
  
  Селският кехая, за да си направи смях с него, грабналкалпака му и го пухнал о земята. Хитър Петър си взел калпака, поотупал го от праха и го сложил на главата си. След туй се обърнал към селяните и рекъл:
  
  — Искам да ви разкажа една старовремска приказка; Едно време имало много прочут цар. Името му било Соломон. Той бил много умен, всичко знаел и от всичко отбирал. Най-чудното било това, дето разбирал и от езика на животните. Един ден заповядал да преведат пред сарая му всичките животни, за да послуша какво си говорят. Наред с другите трябвало да мине и конят с рода си. Повикал той кобилата, катъра, магарето и им казал, че когато минават пред сарая, да вървят мирно и тихо, за да не посрамят рода си. Най-много съветвал магарето, защото познавал неговото вироглавство. Но тъкмо когато щели да минат пред Соломоновия сарай, то навирило опашка, опнало врат, заподскачало и надало такъв рев, че всичките животни се обърнали към него. „Че тъй ли ни беше думата бе, роднино?“ — запитал го сърдито конят, когато поотминали. „Аз — рекло магарето — на такова място като не си покажа магарията, защо нося това име?“
  
  Като чул приказката, кехаята се засрамил и си отишел.
  
  https://chitanka.info/text/2394/36
  
  09.02.2018 г.
  
  
  P.S.
  Валери Симеонов и партия НФСБ - с остра реакция спрямо германския евродепутат Ска Келер. От партията настояват младата жена да бъде обявена за персона "нон грата" и веднага да бъде "експулсирана с камионетка до Капъкуле" и обясняват, че с удоволствие ще предоставят безплатен партиен транспорт за тази цел.