Джон Хюз-Уилсън, "За разузнаването. История на шпионажа и тайния свят"

  За бивши, настоящи и бъдещи студенти в областта на националната сигурност.
  И за бивши, настоящи и бъдещи преподаватели в тази област.
  
  Когато разстреляха от упор Академията на МВР, закривайки факултет "Сигурност" и превръщайки я в нещо като ПУЦ, България на практика взе решение, че се отказва - като държава - да обучава своите разузнавачи и контраразузнавачи. Че що да го прави - не е ли по-добре Горнонанадолнишкият свободен университет и Долнонанагорнишкото висше училище да го правят?
  Впрочем, тогава се опитвах да попреча на това заколение, а резултатът бе, че ме уволниха оттам.
  Не е въпросът в мен...
  
  Въпросът е, че качеството на разузнавачите и контраразузнавачите е право пропорционално на качеството на тяхното обучение и образование.
  Но, както се казва, напът сме за българските специални служби да говорим в някой недалечен ден или хубаво, или нищо.
  Нищо, че държава без такива ефективни служби страда от кокоша слепота, стратегически Алцхаймер и геополитически Паркинсон.
  
  Ето една полезна книга. Тя идва навреме.
  Всъщност не навреме, а с огромно закъснение.
  Не е първата на тази тема. Най-напред едни хора от предните ни служби написаха подобни книги, компилирайки и превеждайки от съветски език. После започнаха да компилират и превеждат от американски език. Пътьом някои от тях успешно изпираха биографии и оправдаваха деяния.
  Така че макар и с огромно закъснение, време е тъкмо за тази книга. Тя съчетава професионалното с научно-популярното, теорията с практиката. Чете се лесно и се разбира леко. Но се осмисля трудно и се осъзнава още по-трудно.
  
  Джон Хюз-Уилсън, "За разузнаването. История на шпионажа и тайния свят".
  Не пречи да се прочете. Дори помага. За да си дадем сметка защо се приближава денят, когато за нашите специални служби ще трябва да се говори или хубаво, или нищо. И като няма да има какво хубаво да се каже, ще трябва да се премълчи.
  Пък после ще се чудим защо държавата ни ходи като замаяна, тресе се отвсякъде, става за смях понякога и почти никога не разбира какво се случва и не може да си обясни защо се случва.
  
  27.01.2018 г.