"Ди Цайт" изглежда живее в друго време

  "България е корумпирана, но не създава проблеми за ЕС..
  "Ди Цайт" изглежда живее в друго време.
  Нелепо теза с абсурдна логика!
  ЕС нямало защо да се опасява, че една негова държава-членка е корумпирана. Голяма работа! Много важно!! От корупция още никой не е умрял...
  Е, в известна степен е неудобно че точно тази държава ще поеме след няколко дни европредседателството, ала ЕС и това ще преживее. Той и без това не живее пълноценно, а преживява и преживя двойни стандарти.
  Малко като цирей на лицето на ЕС е корупмирана страна да говори от негово име.   Но ще му сложим фон дьо тен и няма да се вижда. Шест месеца ще минат като миг.   И всичко ще дойде на мястото си.
  Наистина е прав Талмудът, че ние виждаме нещата не такива, каквито са те, а такива, каквито сме ние..
  Всъщност не написаното в "Ди Цайт" е проблемът. Ако то беше проблемът, не си заслужаваше какъвто и да било коментар.
  Проблемът е, че каквото "Ди Цайт" пише, това ЕС мисли.
  Даже не точно ЕС, а неговите лидери.
  Европейските лидери виждат нещата не такива, каквито са нещата, а такива каквито са те, лидерите.
  Не стратегически лидери, а конюктурни политикани.
  Не дългосрочни визионери, а преходни еврократи.
  Персони, лишени по оперативен път от способност да бъдат на нивото на мисията, която има ЕС и ролята, която те трябва да играят в ЕС.
  При такива лидери на такъв ЕС няма проблем такава държава с такава корупция да е председател.
  Какъвто ни е-ес-ът, такова му и преЦедателството.
  Именно затова и корупцията в държавата-председател не създава проблеми за председателствания от нея ЕС.
  Всъщност, тревогата си е лично моя - че залагам на Европа, на ЕС, а не знам дали в геоколодата има такава карта...
  Уверен съм, че я има, може би да се лъжа, допускам, че това е поредната ми илюзия.
  Защото за моя, бъдещия ЕС, този, в който вярвам, не би било възможно, би било по презумпция изключено корумпирана държава да му е председател.
  За разлика от моя, бъдещия ЕС, в днешния, закотвения в миналото ЕС, корумпираната държава не е проблем за ЕС. И няма как да е проблем за ЕС.
  Проблемът за ЕС е друг - самият ЕС. Проблемът е този ЕС, а не моят - в който продължавам да вярвам, че е възможен Или поне вероятен, сиреч с вероятност по-голяма 0. Дори и със съвсем мъничко по-голяма от 0, но в никакъв случай не равна на 0.
  
  29.12.2017 г.