Страх ме е да си помисля

  България се намира в гравитационното поле на две регионални сили - Русия и Турция, повярвали си (по-скоро техните лидери като несменяеми чрез избори мегаломани са си повярвали), че могат да бъдат не просто надрегионални, но и велики сили.
  Когато си мъничка планетка и се намираш наблизо до доста по-голяма планета, тя може да ти въздейства и без да прави нещо - просто по силата на Закона за гравитацията. Но реши ли и да ти влияе, тогава може да стане за теб зле.
  Ето защо в подобна геостратегическа ситуация, всяка по-скромна държавица трябва да бъде много внимателна, да играе сложна и мъдра игра, с няколко нива над Не се сърди човече и БриЧ белот...
  Нещо като шахмат, даже дори ГО.
  При такава игра не става с любителски хъс, с аматьорски ентусиазъм, с дилетантска искреност, с непрофесионална самовлюбеност.
  Трябва да се мобилизира интелектуалният геополитически и научен потенциал, да има визия, да се изгради стратегия, да се разработят алтернативни сценарии за поведение, да се засили не просто интеграцията в колективните системи за сигурност на НАТО и ЕС, но и членството, особено в ЕС да стане най-сетне или поне в близките години от периферно и имитационно, в пълноправно и пълноценно.
  Защото и Русия, и Турция имат много силни научни школи за външна политика, много качествена и високообразована дипломация, много ясни (макар и твърде спорни и често скарани с реалността) национални интереси и критично решителна политическа воля за по-тежка дума в международните отношения и глобалната сигурност.
  Така че от едната страна на дъската (шахматна и даже ГО) в партиите, които играем, стоят двама свръхамбициозни мегаломани с мощна интелектуална, научна, идеологическа и експертна подкрепа. А от другата страна, от тази на нашата страна?
  Страх ме е да си помисля какъв е отговорът...
  Реален е рискът вместо поне отчасти равностойни в голямата игра, ние да изпаднем окончателно и безвъзвратно в ролята на слуга на двама господари. Които ще ни потупват - заедно и поотделно - снизходително по рамото. Или малко по-надолу.
  
  08.12.2017 г.