Горният праг на уродливост

  http://nslatinski.org/?q=bg/node/1189
  http://nslatinski.org/?q=bg/node/1221
  Не, тези текстове не е нужно да се четат.
  Те могат да се дописват буквално всеки изминат ден.
  В много отношения сегашното ни общество е по-уродливо дори от късния соц...
  Не се притеснявам, че все още малцина приемат тази моя теза. Притеснявам се, че тя може да е вярна.
  Против съм да се надава вопъл "Аз нали ви казах!". Но ми е болно, когато нещо съм очертал на хоризонта или като реалност, но не са ми повярвали.
  Така предупреждавах президента Първанов с анализ в началото на декември, че ще ни ударят в Кербала; в средата на декември му подготвих текст с опорни точки какво да каже, като дойдат ковчезите. Нищо... Удариха ни на 27 декември.
  Това е най-трагичният от сбъдналите се мои изводи.
  Но трагична е и тази моя констатация - в редица отношения днешното ни общество е по-уродливо дори от късния соц.
  И с всеки изминат ден разни събития и безобразия увеличават уродливостта му.
  Омерти, свински черва, местни роднински кланове, яхнали града или окръга дори, корупции, суджуци, на високи нива саботажи на стратегическите приоритети на външната ни политика, отбраната и сигурността, ниска култура на езика, войни на институции, растящо напускане към Запад на нови и нови българи като емиграцията за тях вече не е една от възможните стратегии, а е единствената - "Тук няма как да успея, ако въобще ще успея, то ще е там!", растяща смъртност, намаляваща продължителност на живота, демографска катастрофа, парализирани служби за сигурност и деморализирани служби за обществен ред, задръстени от некомпетентност и даже некадърност институции, масови назначавания на различни ръководни постове в държавни и общински структури на безобразно слаби началници и председатели, които не знаят къде са попаднали и ежедневно мислят как да унижат своите подчинени, безобразно поголовно търкане на лотарийни талони, разнормализиране на обществото, загуба на социални амбиции и отговорности и отприщване на ребиологизирани инстинкти и нагони, агресии и омрази...
  Трябва да се опомним, няма да издържим дълго така - да ставаме все по-уродливо общество.
  Науката за сигурността го казва - има праг, долен праг на несигурност, след който обществото се разпада.
  А аз бих добавил - има и праг, горен праг на уродливост, след който също обществото се разпада!
  Не искам като с Кербала да се окажа прав. Най-лошото е да дойде ден, в който напук на принципите си, да надам вопъл - "Аз нали ви казах!"...
  
  05.10.2017 г.