Движещата сила „Страх ме е!".

  След Тръмп пак има да тръпнем - какво ще се случи в неделя във Франция....
  
  Ето какво още през 1986 г. Улрих Бек пише в световоноизвестната си книга "Рисковото общество":
  
  "Движещата сила на класовото общество може да бъде обобщена в изречението „гладен съм!". В противоположност на това движението, което започва с рисковото общество, намира израз в твърдението „страх ме е!".
  Общността, основаваща се на бедността, се заменя от общността, основаваща се на страха. В този смисъл рисковото общество като тип общество бележи началото на една обществена епоха, в която солидарността от страх възниква и се превръща в политическа сила.
  Все още обаче е абсолютно неясно как действа спояващата сила на страха и доколко устойчиви са породените от него съвместни форми на съществуване. Не са ясни мотивациите и енергиите на действие, които те отприщват.
  Отворени остават и следните въпроси: какво е поведението на тази нова общност, обединена от страха? В състояние ли е социалната сила на страха действително да взриви индивидуалното пресмятане на ползата? До каква степен пораждащите страх съвместни форми на съществуване допускат компромис? В какви форми на действие се организират те? Какво е това, към което страхът тласка хората - към ирационализъм, към екстремизъм, към фанатизъм? Досега страхът не е бил основа на рационалното действие. И това допускане ли е станало вече невалидно? А може би страхът, за разлика от материалната нужда, е много неустойчив като основа на политическите движения?"
  
  21.04.2017 г.