Математическа политика или Политическа математика

  Не зная дали задачата е математическа или политическа, а аз и в двете дейности съм отдавна "бивш"...
  Но все пак си мисля:
  Ако приемем, че първият мандат като премиер на ББ бе приблизително 3 години,
  и допуснем, че вторият му мандат като премиер бе приблизително 2 години,
  то колко дълъг ще бъде третият негов мандат като премиер?
  
  
  И още една математическа или политическа задача:
  Изборите, довели до първия мандат на ББ като премиер бяха през 2009 г.
  Изборите, довели до втория мандат на ББ като премиер бяха след 5 години - през 2014 г.
  Изборите, довели до третия мандат на ББ като премиер бяха след 3 години - през 2017 г.
  В задачата се пита:
  Кога ще бъдат изборите, които благодарение на здравия разум на българския народ ще доведат до четвъртия мандат на ББ като премиер?
  
  31.03.2017 г.