Дон Поразяващата уста

  1.
  Това, че аз нещо не разбирам как ще се случи, не означава, че то няма как да се случи.
  И все пак недоумявам за някои вероятно на пръв поглед дребни неща.
  
  Най-напред едно общество се разделя като жизнен стандарт в съотношение 10%:90%. И горните 10% изземват държавата от долните 90%.
  След това горните 10% в това общество се разделят като материален статус в съотношение 1%:9%. И горният 1% изземва държавата от долните 9%.
  Накрая горният 1% в това общество се разделя като съвкупно богатство в съотношение 0.1%:0.9%. И горният 0.1% изземва държавата от долните 0.9%.
  
  Ето защо аз недоумявам, как именно най-горният 0.1% от това общество ще върне държавата на най-долните 90% от него?
  
  
  2.
  Знам, че за Тръмп говоря изключително пристрастно и свръхкрайно.
  Но наистина съм много силно притеснен от
  Дон Поразяващата уста!
  Той внася толкова много неопределеност (uncertainty) и несигурност (insecurity) - направо в конска, в слонска доза - че светът вместо да се излекува, като нищо може да се отрови от такова рисково лекарство в такива едно към гьотере предписвани и на сляпа вяра поглъщани количества.
  Не проумявам как нормални хора могат дори за миг да се вържат, че точно този американски Жириновски щял някому да върне Държавата. Той никога нищо не е връщал, само е взимал. Най-много окончателно да я приватизира. И да издигне върху разбитите илюзии на тълпата още някой, висок почти колкото Его-то му небостъргач в своя прослава...
  
  
  3.
  Питам днес приятел какво мисли за Тръмп.
  Мнението му е спорно, но интересно.
  - В Русия на Жириновски никога няма да му позволят да стане президент. В.САЩ техният Жириновски стана президент. Но! Постепенно в Русия системата на властта започна да мисли, говори и действа като Жириновски. В САЩ системата на властта ще накара техният Жириновски да се подчини на нейните принципи или много бързо ще го изплюе като негоден, като временна и криеща много опасности заблуда.
  
  
  4.
  I have a dream. Но не като мечта, а като сън.
  Тананикам си "Представи си", но не ленъновата, а лениновата. Нареждам се на голяма опашка за всеки случай, а после питам - какво са пуснали?
  Отговарят ми
  - Ще ни връщат държавата, затова чакаме...
  
  20-22.01.2017 г.