За Първото слово

  Понеже съм участвал в писането на Първо слово и съм се ядосвал, че някои мои (преценявам ги - дори и да звучи нескромно - като силни) идеи отстъпиха пред обтекаемостта и правилността, за сметка на държавничеството и точността,
  мога да кажа чисто субективно,
  че убиването на политическото и визионерството, изхвърлянето на принципите и лидерството за сметка на баналността и произнасянето на общоизвестни скучнотии,
  засилват тенденцията всяко следващо Първо слово да е по-слабо от предходното...
  Но Първото слово не бива да се надценява. То е резултат
  от липсата на ясна представа какво предстои на държавния глава,
  от слабостите на поведението преди изборите, където се говори, за да се съблазни избирателят,
  от кризата на политическото ораторство у нас
  и от несработеността на екипа на президента.
  Първото слово е някакъв механичен сбор именно от идеи на екипа, от негласната битка вътре в този екип кой кой е и за сърцето и милостта на Началника.
  Важното е, знам от личен горчив опит, какво предстои, ще съумее ли президентът да надскочи своя винаги ограничен индивидуален ръст. Ще се справи ли с предизвикателството да разшири скромната си човешка персона (а ние като правило избираме точно такива скромни персони за държавен глава, сякаш вече нямаме вяра в себе си като народ) до мащабите и размерите на мисията Държавен глава.
  Затова лично аз ще стисна зъби и ще преглътна сивичкото, притеснено, без искра и пламък, на моменти наивно, тук-там блудкаво и понякога менторско Първо слово.
  По-добре да не го познаваме по Първото слово, за да не се разочароваме. А да го познаем по делата му.
  
  P.S.1. А дали националната сигурност започва с външната политика?
  P.S.2. Екипът му трябваше да напише речта и с отчитане на личните му специфики, т.е.
  с по-кратки, накъсани изречения,
  с махането на думи, за чието произнасяне се затруднява,
  с подсказване да се усмихва и да не е четящ буквално, дори сричащ,
  с по-кратък, концентриран върху ударното обем
  и с водещи, акцентирани тези в началото на всяка част, за да настрои мисълта си върху това, което главно иска да каже в съответната част (това можеше да направи изказа по-гладък), а не като изсипан, неструктуриран, размит и преплитащ се (сякаш със забравени да се прочетат малко преди това пасажи) текст...
  P.S. 3. Чувства се, че екипът е от хора мислещи еднакво (а единомишленици означава нещо съвсем друго) - никой не е погледнал на речта критично, със съмнение, алтернативно, така че да си я представи като реч пред парламент, а не пред партийно събрание...
  
  19.01.2017 г.
  
  
  И последно от мен за Първото слово:
  Може да звучи странно, но моето убеждение е било и е, че Първото слово е единственото Слово, което Държавният глава може и трябва да си напише сам! Той два месеца знае, че ще е държавен глава, още не е затънал в ежедневието, не е претоварен с текущи дела, няма преки отговорности и зъдължения. Той трябва да има какво да каже и да може да го каже като държавен глава на своя народ, на своето общество, трябва да е истински, автентичен, искрен и откровен. Екипът му може да подскаже някои идеи, да шлифова някои фрази, да обезпечи нужната информация, да чуе Словото няколко пъти, да има алтернативни виждания и изкази, дори някой да играе ролята на "адвокат на дявола", който да се съмнява, да гледа с очите на опонентите (държавният глава и на тях е държавен глава), да пита - ами ако това не е така, ами ако не бива така да се говори?
Според скромното ми лично мнение, ние и вчера чухме нещо доста анонимно, нещо, което мнозина биха могли да го прочетат със същия успех и ефект, нещо, написано от някакви хора, за които никой не е гласувал, които и като хората не се знаят кои са точно. Още по-лошото - Словото имаше четец, но много силно си личеше, че е слово на помощниците, нещо като механичен сбор от техни мисли и експромти, а не беше интегративно, с ярка индивидуална, личностна, държавническа окраска, така че от всяка негова дума да струи индивидуалността на този, който цели 5 години ще е първото лице в държавата и така ще олицетворява тази държава.
  20.01.2017 г.